Hjem > Visionær rehabiliteringsleder til Munkebjerggruppen

Visionær rehabiliteringsleder til Munkebjerggruppen

Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Og som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder for at støtte borgere, de møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt? Kan du samtidig stå i spidsen for indsatser indenfor sygeplejen, genoptræning og hjemmeplejen? Vi har en spændende lederstilling til Munkebjerggruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Stillingen kommer i genopslag, da vi ønsker et bredere ansøgerfelt.

Om os 

Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det betyder, at vores fineste opgave er at samarbejde med de borgere, vi møder om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. For at løse denne opgave arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og har en systematisk tilgang til samarbejdet med borgeren. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at en stærk monofaglighed er forudsætningen for et værdiskabende tværfagligt samarbejde.

Det er borgerens aktuelle livssituation og borgerens mål og drømme, der sætter retningen for vores arbejde. Det må vi aldrig glemme, og derfor har vi brug for en stærk og engageret leder til Munkebjerggruppen, der konstant har fokus på borgerens rehabilitering, og som evner at motivere sine medarbejdere til altid at have fokus på det samme.

Om jobbet

Som rehabiliteringsleder for Munkebjerggruppen indgår du i et tæt samarbejde med Munkebjerggruppens assisterende rehabiliteringsleder i gruppen og den ansvarlige forløbschef. Hverdagen i Munkegruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgerne. Der er konstant fokus på effekten af det rehabiliterende arbejde, hvilket indebærer en systematisk tilgang til organiseringen af arbejdet. De indsatser, som Munkebjerggruppen leverer, er ofte tværfaglige, og derfor er ledelse af tværfaglige teams en central ledelsesopgave. Samtidig prioriteres ledelsen af de monofaglige indsatser. Et eksempel herpå er genoptræningsområdet, hvor implementeringen af genoptræning (Sundhedslovens §140) indenfor 7 dage pt, er i fokus.

Du refererer til forløbschefen i Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Du indgår i lederteams i geografien og i forløbet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.

Du udgør sammen med Munkebjerggruppens assisterende leder ét af de lederteams, der er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd.

Om dig

Du er lederen, der brænder for det rehabiliterende arbejde, og som ser værdien i at støtte de borgere, vi møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt. Du er konsolideret i din faglighed som enten sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og du har ledelseserfaring samt efteruddannelse i ledelse (gerne på diplomniveau). Du er ikke bleg for at kaste dig ud i at arbejde i en politisk styret organisation, og du har altid fokus på effekt, resultater og økonomistyring. Som person er du optimistisk, motiverende, tydelig og inddragende. Du sætter retningen i en travl og alsidig hverdag, og du bidrager som noget helt naturligt med energi og idéer til både dine medarbejdere og ind i lederfællesskaberne.

Dine opgaver:

  • Personaleansvar samt ansvar for fagligheden i forhold til den enkelte medarbejder i gruppen og budgettet
  • Sikre implementering af nye tiltag, lokale såvel som centrale.
  • Bistå medarbejdernes faglige udvikling til fordel for gruppens samlede tværfaglige kompetencer
  • Sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø
  • Aktiv udvikling af og deltagelse i dit lederteam

Om Munkebjerggruppen

Munkebjerggruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning til ca. 250 hjemmeboende borgere med en fysisk funktionsnedsættelse. Medarbejdergruppen består af ca. 40 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af henholdsvis social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, træningsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte forløbschef Mette Søndergaard Robl på 2936 0811.

Søg stillingen og det praktiske

Ansøgningsfristen er mandag, 20. august 2018.

Vi forventer at afholde 1. samtale torsdag, 23. august 2018 og 2. samtale onsdag, 29. august 2018.

Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2018.

Søg stillingen her (åbner i nyt vindue).