Hjem > Terapeut til genoptræningsvisitation og rehabiliteringsteam

Terapeut til genoptræningsvisitation og rehabiliteringsteam

Vi søger en ergo- eller fysioterapeut med viden om psykisk udsatte og syge borgere til genoptræningsvisitationen i Sundhedsfremmecenteret med start den 15. august 2018 til en 2-årig stilling

Terapeuten skal varetage visitation af genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven § 140. Terapeuten skal desuden indgå i sundhedsfaglige sparingsopgaver i samarbejde med beskæftigelsesområdet og som kommunal sundhedsfaglig repræsentant i Rehabiliteringsteamet i Jobcenteret.

Teamet i består af ergo- og fysioterapeuter. Vi varetager myndighedsfunktion på genoptræningsområdet, hjerneskadekoordination og koordination på rygområdet. Vi deltager desuden i rehabiliteringsteamet i Jobcenteret. Vores opgave er at sikre, at borgerne får den fornødne genoptræning og rehabilitering, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til et aktivt hverdagsliv. Vi indgår i tæt sparring med jobcenterets medarbejdere. Vi søger en kollega, der kan supplere vores viden med indsigt om psykisk udsatte borgere, med henblik på et øget fokus på somatisk sygdom i denne målgruppe.

Dine arbejdsopgaver vil primært være

 • varetage sundhedsfaglige og administrative opgaver i forbindelse med visitation af genoptræningsplaner
 • sundhedsfaglig sparring til sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, samt til øvrige samarbejdspartner i Skanderborg Kommune – særligt med fokus på psykiatriområdet
 • deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder i jobcenteret som kommunal sundhedsfaglig repræsentant særligt i relation til psykisk udsatte borgere
 • sundhedsfaglige og terapeutfaglige opgaver i Sundhedsfremmecenteret.

Vi forventer, at du

 • er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut med mindst 4 års erfaring
 • har lyst til at sætte din terapeut- og sundhedsfaglige viden i spil et tværfaglige samarbejde, hvor du ikke varetager direkte træning/behandling
 • at du brænder for det brede sundhedsperspektiv i et krydsfelt mellem sundhed og beskæftigelse
 • har erfaring fra psykiatriområdet eller med psykisk udsatte borgere
 • har lyst til at være i en visitationsfunktion
 • har stor praktisk erfaring med at have borgere i forløb f.eks. fysisk træning, træning af daglige aktiviteter kognitiv træning, rehabilitering, og Den Motiverende Samtale og lignende
 • er selvstændig og handlekraftig, og du kan lide det tværfaglige samarbejde.

Vi tilbyder

 • et selvstændigt og alsidigt job i et Sundhedsfremmecenter i udvikling
 • et job hvor du får rig mulighed for at bruge din sundhedsfaglig viden både inden for somatik og psykiatri og stor selvstændighed
 • et berigende og rummeligt tværfagligt miljø med engagerede kolleger som brænder for sundhedsfremme og det dobbelte KRAM.

Løn og arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Herunder lejlighedsvist sen eftermiddag / tidlig aften.
Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Varighed 2 år fra 15. august 2018 - 15. august 2020.

Yderligere information

Vi inviterer til et åbent informationsmøde, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage og høre nærmere om stillingen.

Mødet holdes tirsdag, 22. maj kl. 16:00 - 17:00 på adressen:
Skanderborg Fælled 1, mødelokale 1.S.05, 8660 Skanderborg.

Spørgsmål i øvrigt vedr. stillingen kan rettes til teamleder i Sundhedsfremmecenteret Lisbet Birkelund Schjødt, tlf. 40 22 64 41.

Ansøgningsfrist 

4. juni 2018.

Ansøgning og relevant CV uploades via linket her (åbner i nyt vindue).

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 24 den 11. juni og evt. 13. juni 2018.

Ansøgere opfordres til at orientere sig om Skanderborg Kommune og Sundhedsfremmecenteret på Skanderborg Kommunes hjemmeside og om vores Genoptræning og rehabilitering via dette link (åbner i nyt vindue).

 

 

Vi lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. 

Vi løser mange af vores opgaver i samspil med kommunens borgere, foreninger og virksomheder, og vi ser samarbejdet som et partnerskab, hvor alle bidrager aktivt.