Hjem > To teamledere til Børnecenter København, Indre By/Østerbro

To teamledere til Børnecenter København, Indre By/Østerbro

Børnecenter København (BCK) skal omlægges og forankres under Områdeforvaltning Indre By/Østerbro, men fortsat varetage nuværende funktion. De to teamledere skal indgå i et tæt samarbejde og sammen løfte ledelsen af Børnecenter København.

Om stillingen

Børnecenter København er en bydækkende enhed, organiseret under Indre By/Østerbro med kerneydelsen rettet mod de specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser. Derudover består Børnecenter København af Den Ambulante Børneterapi, der yder træning, rådgivning og vejledning til børn, forældre og fagpersoner.  

Børnecenter København varetager den specialiserede PPR-opgave i forhold til børn fra 0-18 år, og medarbejderne betjener udover børnene og deres familier, også samarbejdspartnere og brugere i de fem områder, Børne- og Ungdomsforvaltningen er opdelt i.

Børnecenter København er 70 medarbejdere fordelt på fire faggrupper: tale-hørelærere, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Børnecenter København prioriterer en tidlig og tværfaglig indsats med fokus på inklusion i et tæt samarbejde med forældre og centrale fagpersoner omkring børnene.

Ved omlægning af Børnecenter København bliver den bydækkende enhed organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i Områdeforvaltningen Indre By/Østerbro. Formålet er at sikre samskabende faglige løsninger på tværs af de forskellige fagligheder i Børnecenter København og kommunens øvrige tværfaglige support, herunder skoler og institutioner. Fokus skal fortsat være på fastholdelse af specialkompetencerne i Børnecenter København til gavn for familierne og de professionelle samarbejdspartnere i kommunen.

I forbindelse med at Københavns Kommune har udviklet nye fleksible tilbudsformer i almenmiljøet, er der opstået et stigende behov for tværfaglige helhedsløsninger, som kan bane vejen for integrationen mellem almen- og specialtilbud. Den forestående forandring af den samlede tværfaglige support i Børne- og Ungdomsforvaltningen sker med henblik på at understøtte de fleksible tilbud, således at børn og familier med særlige behov modtager en højt kvalificeret special/tværfaglig support.

Vi søger to tværfaglige teamledere, der kan være en del af denne forandringsproces, og som kan indgå i områdeforvaltningens ledelse, som består af områdechefen, områdesouschefen, den tværfaglige chef og fem tværfaglige teamledere.

Vi tilbyder

 • et tværfagligt arbejdsmiljø  
 • spændende og udfordrende opgaver indenfor området – børn og unge med vidtgående handicap 
 • mulighed for at bidrage og understøtte samarbejdet mellem specialområdet og almenområdet 
 • gode samarbejdsrelationer  
 • et højt fagligt specialiseret miljø med engagerede og dedikerede medarbejdere  

Teamledernes opgave bliver at

 • forestå den daglige/faglige ledelse af Børnecenter København, herunder Den Ambulante Børneterapi  
 • varetage personaleledelse af 70 medarbejdere  
 • bidrage til den fortsatte udvikling af Børnecenter København  
 • bidrage generelt til Københavns Kommunes målsætning på inklusionsområdet  

Vi søger teamledere med

 • kendskab til – og erfaring med specialområdet  
 • solid ledelseserfaring 
 • en teoretisk og faglig relevant uddannelsesmæssig baggrund, der evt. relaterer til de fire faggrupper i Børnecenter København 
 • en udviklingsorienteret, visionær og nysgerrig tilgang til den sundhedsfaglige, specialpædagogiske, tværfaglige og inkluderende praksis
 • evne til at bevare fokus i en kompleks hverdag med mange samarbejdspartnere  
 • en faciliterende, anerkendende og åben ledelsesstil, præget af tilgængelighed, højt informationsniveau og inddragelse  
 • kompetencer til at lede flere fagligheder – under hensyn til den tværfaglige helhedsløsning og den monofaglige udvikling  
 • personlige og faglige kompetencer til at kunne håndtere komplekse sager med sårbare børn og familier  
 • organisatorisk flair og erfaring/lyst til at indgå i et tæt ledelsessamarbejde med ledelsen i Indre By/Østerbro og København Kommunes øvrige ledelsespartnere  

For yderligere information henvises til

Line Nordberg, tværfaglig chef på 60 40 56 16 eller Georg Bartholdy, områdesouschef på 27 77 03 17.

Ansættelsessamtaler: Primo uge 44    

Ansøgning skal sendes igennem dette link (åbner i nyt vindue)