Hjem > Teamleder i Genoptræningsenheden

Teamleder i Genoptræningsenheden

Er du motiveret for personaleledelse og kan du sikre, at vi har dygtige medarbejdere og borgere, der er tilfredse med den genoptræning de får hos os, så er vi noget for dig. Vi flytter sundhed hver dag sammen med borgeren.

 

Med virkning fra den 1. februar 2018 justeres ledelsesstrukturen således, at der er en stilling som leder og en nyoprettet stilling som teamleder i Genoptræningsenheden. Lederen er samtidig daglig leder af teamet for den ortopædiske genoptræningsindsats (ca. 12 medarbejdere) med base på Sundhedscentret i Viborg og teamlederen er daglig leder af de øvrige medarbejdere, som er geografisk organiseret i tre teams (ca. 30 medarbejdere). Dette jobopslag gælder for teamlederen.

Genoptræningsenheden varetager borgernes genoptræning efter Sundhedslovens §§ 140 og 140a – dvs. borgere, der får genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet og borgere, der bevilges vederlagsfrit fysioterapi. Årligt modtager kommunen omkring 3.200 genoptræningsplaner og tallet har været stigende de seneste år.

Genoptræningsenheden er organisatorisk placeret i vores Job & Velfærdsforvaltning under chefområdet Sundhed. Sammen med lederen af genoptræningsenheden skal du bidrage til en sund drift og udvikling af aktiviteter og medarbejdere og medvirke til tætte konstruktive relationer til samarbejdspartnere på tværs i organisationen.

Du har personaleansvaret for dine medarbejdere. Gennem anerkendende og involverende tilgang, får du det bedste frem i dine medarbejder og de samlede ressourcer der afsættes til aktiviteterne – også selvom I er fysisk spredt i det daglige. Du tilrettelægger indsatsen, så medarbejderne kan sikre, at borgerne får og oplever sammenhængende og koordinerede forløb med genoptræning af høj kvalitet.

Du er desuden motiveret for, og kompetent til, at bidrage i interne tværgående fora og arbejdsgrupper, bl.a. om kvalitetsudvikling og implementering af forløbsprogrammer.
Vi arbejder og leder med afsæt i Viborg Kommunes personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlag og Job & Velfærds kerneopgave som lyder:

”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”

Vi tilbyder:

 • En masse borgere, der har behov for den genoptræning, der er bedst for dem
 • En udviklende lederstilling i en spændende kommune, hvor vi gerne prøver nye ting af
 • Medarbejdere med højt fagligt engagement
 • Medarbejdere der er motiveret for, at blive ledt gennem den sidste fase af den seneste organisationsforandring

  Vi forventer:

 • Du har erfaring med personaleledelse
 • Du har et stort fagligt engagement og indsigt
 • Du evner at omsætte mål, projekter og indsatser til daglig drift i et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Du kan arbejde værdibasseret
 • Du har en faglig baggrund som ergo- eller fysioterapeut og stor erfaring i faget
 • Du har en relevant lederuddannelse, eventuelt på diplomniveau

  Få mere at vide:
  Har du spørgsmål til stillingen, kan sundhedschef Peter Borup Sørensen kontaktes på  61 89 78 21 (læg evt. besked på telefonsvareren og der ringes tilbage efter normal arbejdstid).

  Yderligere oplysninger om stillingen:
  Jobprofil teamleder i Genoptræning

  Tiltrædelse:
  1. februar 2018

Der afholdes 1. runde samtaler den 8. december og evt. 2. runde samtale den 15. december. For de ansøgere der går videre til 2. samtale udarbejdes der en personprofil. Du får en personlig tilbagemelding på profilen af konsulent fra Personale og Organisation den 12. eller 13. december.

Viborg Kommune har ca. 7.000 engagerede ansatte, som har viljen til at skabe vækst og velfærd for mere end 94.000 borgere hver dag.

Hos os bygger ledelse og samarbejder på værdier - ikke på regler.

Her er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden ordentligt. Vi lægger vægt på at udvikle og dygtiggøre os. Og vi har modet til og mulighederne for at tænke nyt.