Hjem > Opslag af censorater til Censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen i Danmark

Opslag af censorater til Censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen i Danmark

Beskikkelse, herunder genbeskikkelse, af censorer til Censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen i Danmark for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorrater i Censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen i Danmark (Metropol, University Collage Absalon, University Collage Lillebælt, University Collage SYD, VIA University Collage og University Collage Nordjylland) for perioden 1/1-18 til 31/12-21. Der kan ske såvel nye beskikkelser som genbeskikkelser.

Styrelsen for Videregående Uddannelser beskikker censorerne efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne eller censorformandskabet.

Censorkorpset dækker alle ergoterapeutuddannelserne i Danmark, og censorerne kan derved blive anmodet om censoropgaver ved alle uddannelsesinstitutioner.

Opgaver:

Censorerne beskikkes indenfor et eller flere af følgende områder:

 • Generel ergoterapiteori – mennesker, aktivitet og omgivelser
 • Ergoterapi og somatiske problemstillinger
 • Ergoterapi og psykiatriske problemstillinger
 • Arbejdsmiljøområdet og erhvervsrettet rehabilitering
 • Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling
 • Forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab; herunder videnskabsteori og videnskabelig metode

Kvalifikationer:

En beskikket censor skal leve op til følgende krav:

 • Være autoriseret ergoterapeut
 • Have minimum 2 års erhvervserfaring som ergoterapeut
 • Være erhvervsaktiv på ansøgningstidspunktet

Det er en fordel hvis du:

 • Har indgående kendskab til praksis
 • Har erfaringer fra tværprofessionelt arbejde
 • Har en master eller kandidatuddannelse
 • Har erfaring med udviklings- og forskningsarbejde
 • Har erfaring med internationalt arbejde

For yderligere information om censorfunktionen henvises til censor-it http://www.ergocensor.dk/index.php, samt Formand for censorkorpset Kim Lee på censor@cambo.dk eller på 60 70 54 30 efter kl. 16.00.