Hjem > Region Øst

Region Øst

For medlemmer der arbejder eller studerer i Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt øvrige medlemskategorier, der bor i de to regioner

Seneste nyheder

29. januar 2018
Næstformandsposten og tre regionale hovedbestyrelses-poster er på valg i Etf i foråret 2018. Her kan du læse om valgene, om muligheden for at melde dit kandidatur, og om hvad det kræver at være politiker i en fag- og professionsforening som Ergoterapeutforeningen.
29. januar 2018
Alle aktive og studerende medlemmer kan opstille. Fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2018 kl. 12:00. Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne i hver af de tre Etf regioner. Der skal vælges et HB-medlem i hver regioner.
29. januar 2018
Der er valg til næstformandsposten i Etf. Alle aktive medlemmer kan opstille, og fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2018 kl. 12:00.