Hjem > Region Øst

Region Øst

For medlemmer der arbejder eller studerer i Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt øvrige medlemskategorier, der bor i de to regioner

Seneste nyheder

31. marts 2017
Hele ti skarpe kandidater havde meldt deres kandidatur til valget af fire hovedbestyrelsesmedlemmer i Ergoterapeutforeningen. Nu er valgperioden slut, medlemmernes stemmer er talt op og de fire nyvalgte HB-medlemmer, der skal varetage dine interesser, er fundet.
1. marts 2017
Ved opstillingsfristens udløb står det klart, at Tina Nør Langager fortsætter på posten som formand for Etf. De nuværende regionsformænd Anna-Marie Laustsen, Åse Munk Mortensen og Lisbeth krabbe Nielsen vil også være at finde på de politiske poster i Etf's regioner. Alle valg er foregået ved fredsvalg.
21. februar 2017
Regionsformanden for Region Øst, Åse Munk Mortensen, meddeler, at hun genopstiller til formandsposten, når der er valg til marts.
20. februar 2017
Ergoterapeutforeningen indkalder til forårets generalforsamlinger i foreningens regioner. Som altid er der spændende faglige temaer og oplæg i forbindelse med generalforsamlingerne.
8. februar 2017
Torsdag den 2. marts er der stormøde for alle TR'ere og AMIR'ere i Københavns Kommune om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, Budgetloven og det kommunale selvstyre
2. februar 2017
Efter 7 års fælles opgaveløsning på kommunens specialskoler og Den Ambulante Børneterapi stod fysioterapeuter og ergoterapeuter overfor planer om at skulle decentraliseres ud i København kommunes fem skoledistrikter. Etf har sendt et hørringssvar.
24. januar 2017
Alle aktive medlemmer kan opstille, og fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2017 kl. 12:00. Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne i regionerne. Det er kun muligt at være stiller for én kandidat til regionsformandsposten, og man kan kun være stiller for en kandidat i sin egen region.
19. december 2016
Pr. 1 februar får du svar på dine henvendelser inden for 24 timer: Ergoterapeutforeningen handler nu aktivt på at styrke serviceniveauet for dig som medlem.