Hjem > Leder til Genoptræningsenheden

Leder til Genoptræningsenheden

Har du solid ledelseserfaring og mod på at videreudvikle vores genoptræningsindsats med udgangspunkt i faglighed og borgerens behov, så er vi noget for dig. Vi flytter sundhed hver dag sammen med borgeren.

Med virkning fra den 1. februar 2018 justeres ledelsesstrukturen således, at der er en stilling som leder og en nyoprettet stilling som teamleder i Genoptræningsenheden. Lederen er samtidig daglig leder af teamet for den ortopædiske genoptræningsindsats (ca. 12 medarbejdere) med base på Sundhedscentret i Viborg og teamlederen er daglig leder af de øvrige medarbejdere, som er geografisk organiseret i tre teams (ca. 30 medarbejdere).

Genoptræningsenheden varetager borgernes genoptræning efter Sundhedslovens §§ 140 og 140a – dvs. borgere der får genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet og borgere, der bevilges vederlagsfri fysioterapi. Årligt modtager kommunen omkring 3.200 genoptræningsplaner og tallet har været stigende de seneste år.

Genoptræningsenheden er organisatorisk placeret i vores Job & Velfærdsforvaltning under chefområdet Sundhed. Du har ansvaret for genoptræningsenhedens strategiske faglige udvikling og drift, budget, medarbejdere og skal sikre tætte konstruktive relationer til samarbejdspartnere internt og eksternt. Du skal også, sammen med sundhedschefen og Sundheds ledelsesteam, bidrage til den samlede udvikling af kommunens sundhedsindsats og bedst mulig udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs.

Vi har udfordringerne til dig – og du har en visionær og innovativ tilgang til, at håndtere dem med faglig indsigt, anerkendende og involverende relation til medarbejderne.

Vi arbejder og leder med afsæt i Viborg Kommunes personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlag og Job & Velfærds kerneopgave som lyder:

”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”

Vi tilbyder:

 • En masse borgere, der har behov for den genoptræning, der er bedst for dem
 • En udfordrende lederstilling i en spændende kommune, hvor vi gerne prøver nye ting af
 • Medarbejdere med højt fagligt engagement
 • Et ledelsesteam i Sundhed, hvor vi bruger hinanden og søger synergien

Vi forventer:

 • Du har betydelig ledelseserfaring og indsigt i den kommunale sektor
 • Du har indsigt og erfaring med budgethåndtering
 • Du evner at omsætte mål til handling i et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Du er visionær, innovativ, har naturlig gennemslagskraft og kan arbejde værdibasseret
 • Du har indsigt i anvendelsen af e-learning og velfærdsteknologi
 • Du har en faglig baggrund som ergo- eller fysioterapeut
 • Du har en relevant lederuddannelse, gerne på diplomniveau

Få mere at vide:
Har du spørgsmål til stillingen, kan sundhedschef Peter Borup Sørensen kontaktes på 61 89 78 21 (læg evt. besked på telefonsvareren og der ringes tilbage efter normal arbejdstid).

Yderligere oplysninger om stillingen:
Jobprofil leder af Genoptræning

Tiltrædelse:
1. februar 2018

Der afholdes 1. runde samtaler den 7. december og evt. 2. runde samtale den 15. december. For de ansøgere der går videre til 2. samtale, udarbejdes der en personprofil. Du får en personlig tilbagemelding på profilen af konsulent fra Personale og Organisation den 12. eller 13. december.

Viborg Kommune har ca. 7.000 engagerede ansatte, som har viljen til at skabe vækst og velfærd for mere end 94.000 borgere hver dag.

Hos os bygger ledelse og samarbejder på værdier - ikke på regler.

Her er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden ordentligt. Vi lægger vægt på at udvikle og dygtiggøre os. Og vi har modet til og mulighederne for at tænke nyt.