Hjem > Fælles kurser for TR, AMiR og leder 2017

Fælles kurser for TR, AMiR og leder 2017

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter udbyder flere fælles kurser og temadage. Læs mere om det enkelte kursus/temadag nedenfor.

Fælles kurser for TR, AMiR og leder

Den gode arbejdsplads

Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

OBS! Der skal deltage mindst to fra samme arbejdsplads for at kunne blive optaget på kurset.
For at skabe plads til flest mulige arbejdspladser kan der som udgangspunkt kun deltage 1 TR, 1 AMiR samt 1 leder fra samme arbejdsplads. 

TR 

 • Du skal have gennemført Modul 1 og Modul 2 på TR-grunduddannelsen.

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Du skal være medlem af Etf

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Hvad handler kurset om

 • Den gode arbejdsplads - hvad er det?
 • Elementerne i det psykiske arbejdsmiljø
 • Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og social kapital
 • Kerneopgavens betydning for det psykiske arbejdsmiljø
 • TR, AMiR og lederens forskellige roller i arbejdet for den gode arbejdsplads
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Forberedelse af og opfølgning på en hjemmeopgave med fokus på at skabe den gode arbejdsplads

Kurset byder på oplæg, øvelser, diskussioner og løbende refleksioner over de nye perspektiver i relation til egen praksis.

Efter kurset

 • Har I forståelse for elementerne i psykisk arbejdsmiljø og sammenhængen med social kapital og kerneopgaven
 • Har I klarhed over de forskellige roller, som TR, AMiR og leder hver især har i samarbejdet om den gode arbejdsplads
 • Kan I sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads ud fra inspiration og konkrete metoder fra kurset
 • Har I viden om, hvordan I kan skabe medejerskab for den proces, I vælger at sætte i gang på arbejdspladsen

Din forberedelse

Mellem første og sidste del af kurset arbejder I med en hjemmeopgave med fokus på udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Inden kursets første del, skal I overveje i TRIO’en (TR, AMIR og Leder), hvilken indsats på arbejdspladsen I vil sætte fokus på i hjemmeopgaven.

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

Find kurset i kursuskalenderen

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

Konflikthåndterende kultur

Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? 

Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på 'konfliktkulturen' på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? 

En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR
 • Du skal være medlem af Etf

TR

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Konflikter og Konflikthåndterende kultur – hvordan forstår vi det?
 • Analysemodel til at få overblik over en konflikts dimensioner
 • Forberedelse på egen situation, inden du evt. går ind i en konfliktsituation
 • Model til afklaring af, hvad du/vi skal være opmærksom på, for at understøtte en konflikthåndterende kultur.
 • Sammenhæng mellem konflikter og sprog
 • Næste skridt mod en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads? Hvad skal du/I være opmærksom på?  - set fra positionen som TR, AMiR og leder.

Dagen vil indeholde oplæg og være deltageraktiv med erfaringsudveksling og mindre gruppearbejder.

Efter kurset

 • Har du en forståelse for elementerne og dimensionerne i konflikter og den konflikthåndterende kultur
 • Kan du identificere, hvilke dimensioner der kan være i spil i en konkret konflikt
 • Har du forståelse for, hvilke kompetencer der skal holdes levende for at skabe en konflikthåndterende kultur
 • Har du indsigt i, hvad en konflikt kan dreje sig om for dig, og betydningen af at have opmærksomhed for, hvad den kan dreje sig om for den anden/de andre for, at nå frem til en fælles løsning
 • Har du/I sammen overvejet, hvad næste skridt skal være, hvis du/I vil sætte gang i en proces for en mere konstruktiv måde at foregribe konflikter på - gennem viden og inspiration fra temadagen

Din forberedelse

Du skal medbringe en konflikt, du har oplevet på arbejdspladsen, som du kan arbejde med på dagen. Situationen er kun til brug for dig, og vil ikke blive brugt i plenum.

Du modtager et kompendie, som du bedes læse inden temadagen.  

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

Find kurset i kursuskalenderen

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

Inddragende forandringsprocesser

Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt.
Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere.

Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

TR 

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

  AMiR 

  • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
  • Du skal være medlem af Etf

  Leder

  • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af henholdsvis Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
  • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

  Hvad handler kurset om

  • Forskellige perspektiver på forandringer
  • Mulige konsekvenser af forandringer
  • Hvad kendetegner den gode forandringsproces?
  • Betydningen af at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
  • Introduktion til grundtankerne i Bo Vestergårds bog: Fair Proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger
  • TRIOens roller og samarbejde i forbindelse med at skabe inddragende forandringsprocesser
  • Præsentation og diskussion af en række metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
  • Afprøvning af udvalgte dele af 2 – 3 metoder

  Temadagen er en workshop med korte oplæg og diskussioner i mindre grupper ud fra egne erfaringer med forandringsprocesser.

  Efter kurset

  • Har du kendskab til, hvordan forandringer kan udfordre det psykiske arbejdsmiljø og hvad der er vigtigt for at forebygge uheldige konsekvenser af forandringer
  • Er du bevidst om betydningen for medarbejderne og for resultatet af forandringsprocessen, når medarbejderne bliver inddraget
  • Har du godt kendskab til en række konkrete metoder til, hvordan man kan inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
  • Har du klarhed over TRIO’ens rolle ved planlægning og gennemførelse af inddragende forandringsprocesser
  • Har du/I prioriteret, hvad der er det vigtigste at tage fat på, når I er tilbage på arbejdspladsen for at fremme arbejdet med inddragende forandringsprocesser

  Din forberedelse

  Du får brug for eksempler på forandringer fra din arbejdsplads – små som store. Eksemplerne skal bruges, når I løbende gennem temadagen skal drøfte indholdet i mindre grupper i forhold til jeres egne erfaringer.

  Temadagen tager primært udgangspunkt i pjecen ”Skab robuste forandringer – med fokus på trivsel”.
  Du kan orientere dig i pjecen på følgende link: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3111225/barfoka-robustforandring-web.pdf.

  Tilmelding

  Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

  Find kurset i kursuskalenderen

  Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

  Fælles kurser for FTR, TR og AMiR

  Konflikthåndtering og samarbejde

  Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås, hvordan man møder konflikter, og hvordan man kan gå konstruktivt ind i en situation, hvor noget er på spil.

  Tag på kursus og bliv klogere på, hvordan man kan håndtere konflikter.

  Kurset bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter og er for:

  • FTR
  • TR
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe
  • AMiR

  Forudsætninger for at deltage

  TR

  • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

  AMiR

  • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR
  • Du skal være medlem af Etf

  Hvad handler kurset om

  • Kommunikation som redskab til håndtering af konflikter i samarbejdet
  • Dilemmaer for TR og AMiR – bl.a. hvis man selv indgår i konflikten
  • Den afklarende samtale med kollegaen.
  • Den konfliktfyldte samtale. Dialog med modstand. Situationer som fx. kan opstå på et MED-møde, i dialogen med din leder eller med en kollega.
  • Relationers betydning for konflikter i samarbejdet
  • Grundantagelser og paradigmer omkring konflikthåndtering, samt sprogets betydning.

  Du får lejlighed til at se på dit eget konfliktmønster, og hvordan du har det med konflikter.

  Der bliver givet korte teoretiske oplæg kombineret med praktiske øvelser og rollespil.

  Efter kurset

  • Har du forståelse for konflikters dynamik
  • Kan du analysere, hvornår det vil være godt at blande sig
  • Kan du bevidst vælge din strategi i mødet med konflikter
  • Kan du skelne, hvornår konflikter er til dialog og hvornår der skal skæres igennem
  • Kan du lytte til bebrejdelser, kritik og vurderinger uden at tage det personligt
  • Kan du lytte ”bagom” det, den anden siger/signalerer og se mennesket
  • Kan du udtrykke dig klart og samtidig blive på egen banehalvdel
  • Kan du hjælpe en anden person med at blive klar og handlingsorienteret i en konflikt

  Din forberedelse

  Du skal medbringe:

  • Et eksempel på en konfliktfyldt situation fra hverdagen, hvor du selv har haft følelser i klemme.
  • Et eksempel på en situation, hvor du har stået i et dilemma, som TR eller AMiR.

  Tilmelding

  Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

  Find kurset i kursuskalenderen

  Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

  Få dit budskab hørt

  Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! 

  Kurset bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter og er et tredages kursus for:

  • FTR
  • TR
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe
  • AMiR

  Forudsætninger for at deltage

  TR og FTR

  • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen

  AMiR 

  • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
  • Du skal være medlem af Etf

  Hvad handler kurset om

  • Personlig kommunikation i praksis med konstruktiv feedback
  • Roller, positioner og relationers betydning i kommunikationen
  • At opbygge troværdighed - de tre retoriske appelformer
  • Det gode argument - argumentation i praksis
  • At lede samtaler, møder og processer: Gamemaster-modellen og modellen "Det idéelle møde"
  • Personlig power: Brug af statuselevatoren

  Kurset er bygget op om lige dele teori, praktiske øvelser og løbende refleksioner for at lande det lærte.

  De praktiske øvelser tager afsæt i deltagernes egne erfaringer, og deltagerne er på, på skift og øver egen kommunikation.

  Du får personlig, konstruktiv feedback fra de øvrige deltagere og underviserne.

  Efter kurset

  • Kan du forberede og formidle et budskab i samtaler, og i møderummet gennem praktiske redskaber fra kurset
  • Har du øvet dig i at ’ være på’, så du ved hvad du kan arbejde med   
  • Har du fået praktiske erfaringer med at brænde igennem
  • Kan du lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling gennem brug af faciliteringsværktøjer fra kurset

  Din forberedelse

  Til første del af kurset (de to dage), skal du forberede dig på at holde oplæg.

  Mellem første og sidste del af kurset ( en dag) arbejder du med en selvvalgt opgave med udgangspunkt i kursets indhold og din praksis som tillidsvalgt i hverdagen.

  Tilmelding

  Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

  Find kurset i kursuskalenderen

  Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

  Omdømme, profil og værdier

  Bliv bevidst om din troværdighed og professionelle profil i rollen som medarbejderrepræsentant på de øvre niveauer i MED/SU.

  FTR, TR og AMiR's troværdighed er ikke en givet faktor, men 'ligger' som en opfattelse 'ovre' hos modtagerne. Ved at forstå troværdighed, tillid og værdier som virkemidler, kan du gøre dig til en attraktiv samarbejdspart på de øverste niveauer i MED/SU.

  Kurset bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

  Forudsætninger for at deltage

  Du skal have en plads på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet.

  FTR og TR

  Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen

  AMiR

  • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum ½ års erfaring som AMiR.
  • Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen

  Hvad handler kurset om

  Indhold

  • Det personlige brands vigtighed i al samarbejde og forhandling
  • Troværdighed og tillid som afgørende egenskaber for FTR, TR og AMiR
  • Hvordan man plejer sit omdømme og arbejder bevidst med det
  • Konkret gennemgang af tre afgørende indsatsområder i forhold til det individuelle brand
  • Udarbejdelse af skabelon for strategisk arbejde med dit personlige brand
  • Forstå ens egen rolle på de øvre niveauer i MED/SU og analyse af muligheder for gennemslagskraft
  • Viden om værdier som virkemiddel i kommunikationen mellem samarbejdspartnere
  • Kende til værdier som en del af egen forhandlingsstrategi

  Der vil være teoretiske oplæg kombineret med individuelt arbejde med skabelon for egen professionelle profil samt gruppe-refleksioner, hvor den nye viden relateres til egne oplevelser fra arbejdet på de øvre niveauer i MED/SU.

  Efter kurset:

  • Har du viden om hvad det vil sige at brande dig som medarbejderrepræsentant
  • Har du en øget forståelse for, hvordan du som FTR, TR og AMiR bliver opfattet
  • Har du udarbejdet en ’skabelon’ for dit personlige brand som tillidsvalgt
  • Har du indsigt i, hvad der skal til, for at blive betragtet som en attraktiv samarbejdspartner på de øvre niveauer i MED/SU
  • Har du kendskab til hvad tillid og værdier betyder for samarbejde og forhandlinger
  • Har fået en forståelse værdiers betydning i et eget profilarbejde
  • Kan du begynde at anvende den ny viden med henblik på at opbygge og styrke din professionelle profil 

  Din forberedelse

  Deltagerne får besked om forberedelse pr. mail forud for kurset.

  Tilmelding

  Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

  Find kurset i kursuskalenderen

  Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

  Sidst opdateret
  29.10.2017