Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering samler kræfterne i et samarbejde på tværs af social- og hospitalspsykiatrien.

Seneste nyheder

6. juni 2017
Folketinget vedtog fredag d. 2. juni en ny lov om at etablere rehabiliterende psykiatriske afdelinger. Afdelingerne retter sig mod en særlig gruppe udsatte borgere med svære psykiske lidelser, misbrug og en udadreagerende adfærd.
8. maj 2017
Onsdag behandler Folketinget det nye og reviderede lovforslag om oprettelsen af særlige pladser til udadreagerende psykisk syge. Men der er stadig store mangler i forslaget, mener en række organisationer.
22. marts 2017
Der bør oprettes specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger til særligt udsatte psykisk syge med alvorligt misbrug. Samtidig bør regeringen tage initiativ til at gennemføre et ambitiøst kvalitetsløft af de kommunale botilbud for psykisk syge.
5. marts 2017
Sundhedsstyrelsen udarbejder forløbsprogrammer for børn og unge med angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Ergoterapeuter skal være med til at udarbejde forløbsprogrammerne.
1. februar 2017
Regeringens lovforslag om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger er blevet udsat for hård kritik af en lang række faglige organisationer, som netop har afgivet sine høringssvar.
12. december 2016
Flere tragiske hændelser har fået politikerne til at udarbejde en handlingsplan, der skal forebygge vold og trusler på landets botilbud og forsorgshjem. I det kommende nummer af Ergoterapeuten stiller vi skarpt på trusler på arbejdet.
5. december 2016
Psykiatriske patienter, der også har en livsstilssygdom som overvægt, diabetes eller KOL, kan i gennemsnit skære 20 år af deres forventede levetid. Det skulle et netop afsluttet projekt i psykiatrien på Frederiksberg forsøge at ændre.
17. oktober 2016
Et bredt politisk flertal er blevet enige om en række tiltag, der skal forebygge vold på botilbud. Ergoterapeutforeningen er positive over for, at der nu fra politisk hold bliver handlet.