Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Neurorehabilitering

EFS Neurorehabilitering

Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering arbejder for at inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring indenfor neurorehabilitering.

Seneste nyheder

20. september 2017
Sundhedskartellet har i dag sendt et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og udtrykt bekymring over de massive besparelser, som Region Midtjylland er i gang med at gennemføre på det højtspecialiserede neurorehabiliteringshospital Hammel Neurocenter.
28. februar 2017
Sundhedsstyrelsen nedsætter en følgegruppe, der skal rådgive Sundhedsstyrelsen i forbindelse med et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til voksne med erhvervet hjerneskade.
13. februar 2017
Sundhedsstyrelsen iværksætter nu et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne over for mennesker med en hjerneskade.
2. oktober 2015
Er du optaget af, hvordan du kan skabe politisk værdi og få andre i tale? Er du interesseret i, hvordan du kan være med til at udvikle Ergoterapeutforeningens strategiske position og bidrage til løsninger i fremtidens velfærdssamfund?
21. januar 2015
Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Dansk Selskab for Apopleksi, Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, Ergoterapifaglig Selskab for Neurorehabilitering og Ergoterapiforeningen har med stor succes afholdt to temaaftener om NKR for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi.
16. januar 2015
Sundhedsstyrelsen udgav omkring årsskriftet to faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.
22. april 2014
Etf får i øjeblikket udarbejdet en markedsanalyse, der skal afdække, hvad der er mulighederne og udfordringerne for ergoterapiens bidrag til den offentlige velfærd. Det er Etf’s mål, at analysen skal udarbejdes i samarbejde med medlemmerne, således at vi kan få lavet en offensiv arbejdsmarkedsstrategi baseret på jeres indsigter og erfaringer.
20. marts 2014
Flere medlemmer har oplevet problemer med log ind på den nye hjemmeside. Du kan sandsynligvis løse problemerne selv.