Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Lungerehabilitering

EFS Lungerehabilitering

Ergoterapifagligt Selskab for Lungerehabilitering er et selskab, der udveksler erfaringer og kommer med anbefalinger til, hvad god ergoterapi er, når det handler om lungepatienter.

Seneste nyheder

26. juni 2017
Ergoterpeutforeningen er tilbudt en plads i følgegruppen og har udpeget ergoterapeut, formand for EFS Lungerehabilitering Gitte Johannesen fra Region Sjælland til deltagelse i følgegruppen.
4. november 2016
Efs Geriatri og Gerontologi, Efs Dysfagi og Efs Lungerehabilitering er gået sammen om et arrangement, der løber af stablen i dag under overskriften Ældre – Dysfagi og Respiration.
19. september 2016
Fra mandag 19. september og to uger frem sætter Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen gang i den landsdækkende informationskampagne ”Pust liv i din hverdag”, der har til formål at gøre opmærksom på sygdommen KOL. Ergoterapifagligt Selskab for Lungerehabilitering har i den forbindelse udviklet en pjece om energibesparende arbejdsmetoder.
23. maj 2016
​Stine Kaarsberg er som første ergoterapeut blevet rådgiver i Lungeforeningen, hvor hun hjælper mennesker med lungesygdomme til at få en nemmere hverdag.
26. januar 2016
Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde, der skal komme med forslag til, hvordan det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan udbygges. Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet. Der er særligt fokus på den ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme, samt patienter med psykiske lidelser.
18. december 2015
Sundhedsstyrelsen udgiver nu anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Det er en opdatering af de hidtidige KOL-anbefalinger fra 2007.
2. oktober 2015
Er du optaget af, hvordan du kan skabe politisk værdi og få andre i tale? Er du interesseret i, hvordan du kan være med til at udvikle Ergoterapeutforeningens strategiske position og bidrage til løsninger i fremtidens velfærdssamfund?
7. maj 2015
EFS Lungerehabilitering er det seneste faglige selskab hos Etf. Du har nu mulighed for at melde dig ind.