Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Geriatri og Gerontologi

EFS Geriatri og Gerontologi

Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi arbejder for at fremme kvalitet, dokumentation og evidensbasering indenfor geriatri.

Seneste nyheder

25. februar 2017
Formålet med temadagen er at få fokus på aktivitets- og deltagelsesområdet og sætte fokus på kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom.
15. december 2016
Regeringen og satspuljepartierne har netop forhandlet en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr. på plads. Aftalen rummer flere spændende elementer for Etf.
4. november 2016
Efs Geriatri og Gerontologi, Efs Dysfagi og Efs Lungerehabilitering er gået sammen om et arrangement, der løber af stablen i dag under overskriften Ældre – Dysfagi og Respiration.
3. juni 2016
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har nu forhandlet en politisk aftale på plads med partierne bag finansloven for 2016. Aftalen indeholder en prioritering af de 1,2 mia. kr., der er afsat til implementering af en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen skal medvirke til at skabe bedre sammenhæng i forløb for ældre patienter på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommunens sundhedspersonale.
21. marts 2016
Sundhedsstyrelsen ønsker forslag til emner, der med fordel kan behandles i en national klinisk retningslinje for den ældre patientgruppe. Ergoterapeutforeningen er inviteret til at komme med forslag.
14. marts 2016
Myterne om demente skal udfordres: Livskaliteten skal forbedres for demente borgere. Personalet skal have kompetenceløft. Og der skal være afsmitning på økonomien. Det er mål i Aalborg kommune, hvor ergoterapeut Lise Nevstrup er konsulent i sekretariatet i Træning og Aktivitet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Her arbejder hun og et team med at skabe udvikling af plejepersonale og øge demente beboeres livskvalitet.
29. februar 2016
Et nyt forløbsprogram for demens i Region Sjælland kommer til at betyde bedre samarbejde på tværs af sektorer og kommuner og et mere smidigt forløb for borgere med demens.
26. januar 2016
Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde, der skal komme med forslag til, hvordan det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan udbygges. Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet. Der er særligt fokus på den ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme, samt patienter med psykiske lidelser.