Hjem > Ergoterapeut med interesse i/erfaring med senhjerneskade søges til Hjerneskadecentret

Ergoterapeut med interesse i/erfaring med senhjerneskade søges til Hjerneskadecentret

Hjerneskadecentret Aarhus, P.P. Ørums Gade 11, Bygning 2, 8000 Aarhus C, søger snarest muligt en ergoterapeut med interesse i/erfaring med senhjerneskadede.

 

Om jobbet

Hjerneskadecentret tilbyder specialiseret helhedsorienteret neuropsykologisk rehabilitering til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade med henblik på, at den hjerneskaderamte bliver bedre i stand til at deltage i det sociale og arbejdsmæssige liv.

Hjerneskadecentret tilbyder herudover undervisning og ekstern supervision til personale, der arbejder med borgere med følger efter hjerneskade, samt udarbejdelse af neuropsykologisk undersøgelse og funktionsbeskrivelse.

I Hjerneskadecentret arbejder vi tværfagligt, og fagligheden er repræsenteret ved ergoterapi, fysioterapi, neuropsykologi, antropologi og socialvejledning.

Du vil komme til at arbejde med undervisning og rehabilitering, som tager afsæt i de målsætninger, der defineres for den enkelte. Der er især fokus på at udvikle indsigt og selvforståelse samt kognitive, sociale og fysiske ressourcer, således borgeren opnår nye handlemuligheder og større samfundsmæssig deltagelse.

Du vil skulle lægge vægt på det praksisnære, udredende og arbejdsmarkedsrettede aspekt, og vil komme til at varetage arbejdsintegrationen for borgeren, hvor det er relevant.  

Der er tale om en fuldtidsstilling, evt. 2 deltidsstillinger. Arbejdstiden er aktuelt kl. 8:30 - 16:00 (fredag kl. 15.30).

Din profil

Vi ser gerne, at du:

  • har mere end basal viden om hjerneskade og følgevirkninger heraf
  • har erfaringer med smågruppebaseret undervisning/rehabilitering af hjerneskaderamte med betydelige kognitive udfordringer
  • har erfaring med ergoterapeutiske udredningsmetoder for funktionsniveauet hos hjerneskaderamte
  • er god til at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor den hjerneskaderamte nænsomt og gradvist støttes til at udvikle en mere realistisk selvforståelse og forlige sig med kon­se­kvenserne heraf
  • er i stand til – i samarbejde med borgeren – at prioritere de væsentligste indsats­områder og samtidigt acceptere, at andre områder må nedprioriteres
  • har erfaringer med metoder til træning af kognitive funktioner, herunder især at have en viden om allehånde kompensationsmetoder, som selektivt kan introduceres for den enkelte
  • har et godt overblik, herunder være i stand til at fastholde mål og retning for hver enkelt borgerforløb
  • har erfaring med skriftligt at dokumentere og beskrive valg af metoder, processer og resultater
  • har kendskab til logopædi.

Der kan i forhold til stillingen forventes en del samarbejde med andre aktører og instanser, der også måtte være involveret i den enkelte borger, f.eks. hjemmevejleder, sagsbehandler, pårørende mv.

Vi kan tilbyde:

Som ansat ved Hjerneskadecentret er der mulighed for supervision efter behov, og samtidig bliver du en del af et fagligt miljø.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, ansættelsesvilkår mv. kan ledende socialoverlæge Niels Jørn Lindgaard-Kjeldsen kontaktes på 2920 8334.

Se evt. www.hjerneskadecentret.dk (åbner i nyt vindue).

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ved ansøgningen forventes vedlagt dokumentation for uddannelse, tidligere ansættelser, CV mv.

Søg job (åbner i nyt vindue)

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: mandag, 28. maj 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

Om os:

Hjerneskadecentret er en del af Sociallægeinstitutionen, organisatorisk forankret i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.
Hjerneskadecentret tilbyder specialiseret helhedsorienteret neuropsykologisk rehabilitering til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade.
Målet med et rehabiliteringsforløb er, at den hjerneskaderamte bliver bedre i stand til at deltage i det sociale og arbejdsmæssige liv. Bag dette overordnede mål gemmer der sig en række delmål, der tilsammen udgør forudsætningerne for øgede ressourcer og personlig vækst.
Der arbejdes efter videns baserede metoder, og resultater søges altid dokumenteret.
Hjerneskadecentret tilbyder herudover undervisning og ekstern supervision til personale, der arbejder med borgere med følger efter hjerneskade, samt udarbejdelse af neuropsykologisk undersøgelse og funktionsbeskrivelse.
I Hjerneskadecentret arbejder, foruden en administrativ medarbejder, neuropsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, antropolog og socialrådgiver.
Hjerneskadecentret er fysisk placeret på Marselisborg Centret, Aarhus C.