Hjem > Ergo- eller fysioterapeut som faglig leder ved Træningscenter Bispebjerg-Nørrebro

Ergo- eller fysioterapeut som faglig leder ved Træningscenter Bispebjerg-Nørrebro

Genopslag. Vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgerne? Træningscenter BIN opretter den 1. december 2017 en ny stilling som faglig leder.

Træningscenter BIN er en institution i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. I alt 32 ergo- og fysioterapeuter sikrer rehabilitering og genoptræning af ældre københavnere i ambulante forløb, i udrednings- og rehabiliteringsforløb, på midlertidigt døgnophold og på bydelens plejecentre. 

Terapeuterne arbejder tværfagligt og samarbejder med øvrige faggrupper og parter omkring borgerne, fx pårørende, myndighed, hjemmepleje og hjemmesygepleje og aktivitetscentre. 

Den daglige leder af træningscenteret har personaleansvaret for hele gruppen af terapeuter. Der er behov for en stærk praksisnær faglig leder, som kan understøtte systematiseret faglig udvikling og kvalitetssikring af kerneopgaven. 

Stillingsindhold

 • Ansvarlig for planlægning og koordinering af den faglige udvikling i træningscentret.  
 • Sikre, at der bliver arbejdet indenfor de faglige rammer, forløbsbeskrivelser, faglige instrukser, gældende politikker.  
 • Understøtte den faglige kvalitet i kerneydelsen (den borgernære praksis).  
 • Arbejde metodisk og systematisk med medarbejdernes auditering af forløb.  
 • Arbejde metodisk og systematisk med den enkeltes og medarbejdergruppernes udvikling af kvalitet.  
 • Igangsætte, koordinere, formidle, facilitere og lede faglige udviklings- og implementeringsprocesser, som følger af den politiske dagsorden.  
 • Du skal kunne formidle og implementere eksisterende og ny viden indenfor geriatri og rehabilitering.  
 • Din indsats skal medvirke til at kvalitet og godt arbejdsmiljø bliver to sider af samme sag.  

Primære samarbejdspartnere 

 • Daglig leder i TC.  
 • Faglige vejledere og koordinatorer i egen organisation.  
 • Kliniske undervisere, fysio- og ergoterapeuter i TC.  

Faglige kvalifikationer

 • Grunduddannelse som ergo- eller fysioterapeut.  
 • Praksisnær erfaring – gerne fra geriatrien.  
 • Overbygningsuddannelse – relevant diplom, master eller kandidat er en fordel.  
 • Gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt.  
 • Analytisk stærk og med evne til at formidle og eksekvere. 

Personlige kvalifikationer

 • Organisatorisk forståelse og vilje til at arbejde i en politisk ledet organisation.  
 • Nysgerrig.  
 • Samskabende.  
 • Meningsskabende.  
 • Robust. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse efter gældende overenskomst. 

Mere information om stillingen 

Kontakt centerchef Anette Steen Madsen på 2612 1655 eller daglig leder af Træningscenter BIN Carina Hald Nielsen på 2434 8167.

Ansøgning vedlægges CV, eksamensbevis og dokumentation for relevant videreuddannelse.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 18. oktober 2017.  

Samtaler forventes afholdt mandag, den 23. oktober.

Ansøgning skal sendes igennem dette link (åbner i nyt vindue)