Hjem > Erfarne ergo-/fysioterapeuter søges til BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade, Specialiseret Rehabilitering

Erfarne ergo-/fysioterapeuter søges til BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade, Specialiseret Rehabilitering

Grundet tilgang af opgaver søger BOMI 1-2 erfarne ergo-/fysioterapeuter til at indgå i opgaveløsningen indenfor Specialiseret Rehabilitering. Stillingerne er til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter aftale. BOMI samarbejder med flere kommuner om at løse opgaven Specialiseret Rehabilitering, jf. visitationsretningslinjerne. Da BOMI har en bred vifte af opgaver vil der være mulighed for, at stillingerne vil kunne sammensættes individuelt under hensyntagen til opgaver og kompetencer.

Som terapeut bliver man en del af en gruppe på 30 ergoterapeuter og 5 fysioterapeuter på tværs af teams, der løser en bred vifte af opgaver i form af; rehabilitering og støtte i eget hjem, visiterende forsamtaler, undersøgelser, specialrådgivning, vejledningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade eller følger efter hjernerystelse, konsulentbistand til samarbejdskommuner, samt undervisning af og faglig sparring til andre faggrupper. Desuden er der mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter.

Den samlede personalegruppe på Hjerneskadecentret er på +75 medarbejdere og består af neuropsykologer, fysio- og ergoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgivere samt administrativt personale. Alle medarbejdere er tilknyttet et primærteam, men vil ofte indgå i opgaveløsning, der går på tværs af teams. Opgaveløsningen Specialiseret Rehabilitering er organiseret under en koordinator, og medarbejdere på tværs af teams indgår i opgaveløsningen. Hjerneskadecentrets teams er; To arbejdsrehabiliteringsteams, et VISO rådgivningsteam, et støtte- og rehabliteringsteam, et forsknings- og udviklingsteam, et fastholdelsesteam, et administrativt team samt et ledelsesteam. Herudover samarbejder vi med en række eksterne konsulenter indenfor jura, neurologi og psykiatri.

Vi lægger vægt på følgende:

 • Erfaring / lyst til at oplære og rådgive tværfagligt personale
 • Neurologisk og neuropædagogisk erfaring samt evne til at lære fra sig
 • Faglige kompetencer indenfor; ABC-koncepterne, neurodynamik, lejring, kinæstetik, vurdering vedr. kropsbårne hjælpemidler, tilpasning af kørestole
 • Erfaring med konsulentarbejde
 • Erfaring og lyst til tværfagligt samarbejde og fælles målsætning
 • Erfaring med metoder til håndtering af udadreagerende adfærd, fx brug af low arousal metoden
 • Overblik, engagement, selvstændighed
 • Kørekort - BOMI løser i overvejende grad opgaverne i borgers nærmiljø

Vi tilbyder til gengæld:

 • Et specialiseret neurofagligt og tværfagligt miljø
 • Spændende og alsidige arbejdsopgaver
 • Mulighed for at veksle mellem at være konsulent samt selv at have borgere i hænderne
 • Mulighed for vekslende opgaver i form af udviklingsarbejde/undervisning
 • En høj grad af selvstændighed i hverdagen
 • Et tværfagligt samarbejde, der er så godt, at vi er stolte af det!
 • Mulighed for at aftale ansættelse på nedsat tid

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Koordinator / ergoterapeut Christina Folkmann Hansen, 3084 4484, christinafoh@bomi.roskilde.dk

Fysioterapeut Dorte Dahl, 4061 3046, dorted@bomi.roskilde.dk

Leder, neuropsykolog Kirsten Jensen Quas, 3084 4454, kirstenkj@bomi.roskilde.dk

Ansøgningsfrist:

Skriftlig ansøgning vedlægges dokumentation for uddannelse og tidligere ansættelsesforhold.

Sidste ansøgningsfrist 24. juni 2018. Samtaler forventes afholdt d. 26. – 28. juni 2018.

Se mere om BOMI på www.bomiroskilde.dk