Hjem > Centerleder til Torstorp Pleje- og Rehabiliterings-center

Centerleder til Torstorp Pleje- og Rehabiliterings-center

Vil du stå i spidsen for Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter, hvor borgeres livskvalitet, tidlig opsporing og rehabilitering er vigtige omdrejningspunkter?

I Høje-Taastrup Kommune er det gode ældreliv et liv, der leves hele livet og hvor borgeren selv sætter retningen. Derfor er rehabilitering helt central i vores indsatser og effekten ser vi, når borgerne genvinder færdigheder og oplever større livskvalitet. Som centerleder skal du fortsætte og styrke den udvikling, der er i fuld gang inden for rehabilitering i Høje-Taastrup Kommune. Det kræver fokus på samarbejdet på tværs i hele organisationen, så forskellige kompetencer bliver sat i spil.

På Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter er der i alt 50 boliger, fordelt på 16 døgnrehabiliteringspladser og 34 plejeboliger. Der er desuden aktivitets- og dagcenter samt et udgående rehabiliteringsteam, der rehabiliterer nye borgere i afgrænsede forløb i deres eget hjem. Også i plejecenterdelen vil du skulle arbejde aktivt med rehabilitering, blandt andet ved ”tidlig opsporing” og et fokuseret aktivitetstilbud, hvor der både deltager borgere fra huset og udefra.

Stærk ledelsesprofil

Du har en sundhedsfaglig baggrund, ledelseserfaring og en relevant lederuddannelse på minimum diplomniveau. Du skal kunne balancere at arbejde med de indsatser, der allerede er i gang, og samtidig udfordre organisationen, så vi sammen kan finde nye løsninger. Det er afgørende, at du er i stand til at tage afsæt i helheden for at kunne udvikle kernevelfærden, hvor kompleksiteten hele tiden øges.

Derudover forventer vi at du:

  • kan udmønte strategisk fastsatte mål og sikre helhed
  • er en dygtig formidler, hvilket du bruger i din ledelse
  • er udviklingsorienteret og evner at skabe medarbejderskab
  • har økonomisk indsigt og erfaring med budgetstyring
  • kan udmønte den værdibaserede personalepolitik

Du skal som leder kunne omsætte Sundheds- og Omsorgscentrets kerneopgave til konkrete handlinger:

”Sammen med borgeren og med kompetent tværfagligt samarbejde understøtter vi borgerne i at leve et godt liv”

Vi tilbyder

Du får en udfordrende lederstilling i spidsen for et pleje- og rehabiliteringscenter i udvikling i et tæt samarbejde med Sundheds- og Omsorgscentrets ledergruppe, der består af 10 engagerede ledere. Vi arbejder med fælles mål, sætter den faglige kvalitet højt og søger nye innovative løsninger. Vi lægger vægt på at gøre plads til en åben dialog og har højt til loftet. Vi glæder os til at byde den rigtige leder velkommen i ledelsesfællesskabet.

Du kan se en detaljeret beskrivelse af stillingen og kompetencer via dette link (åbner i nyt vindue).

Du kan også læse mere på: www.torstorpcentret.htk.dk og www.htk.dk (åbner i nye vinduer)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte centerchef Ulla Callesen på 20 14 61 69 eller leder af sundhedscentret Konny Riising på 24 48 49 21.

Ansøgning

Send din ansøgning via dette link (åbner i nyt vindue). Vi skal have din ansøgning senest mandag, 21. maj 2018.

Første ansættelsessamtale er mandag, 4. juni og anden ansættelsessamtale er tirsdag, 12. juni 2018. Mellem første og anden samtale vil der blive lavet test.

Stillingen søges besat pr. 1. august 2018 og er på 37 timer ugentligt efter gældende overenskomst.

I Sundheds – og Omsorgscenteret er vi ca. 620 medarbejdere med mange forskellige fagligheder, som leverer professionel service i øjenhøjde til borgerne i en af hovedstadens største kommuner. Vores kerneopgave er: ”Sammen med borgeren og ved kompetent tværfagligt samarbejde understøtter vi borgeren i at leve et godt liv.” Hos os bliver du en del af en ambitiøs og mangfoldig arbejdsplads med fokus på høj faglighed og gode relationer.