Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nu er det lovpligtigt at registrere dit behandlingssted

Nu er det lovpligtigt at registrere dit behandlingssted

27. september 2017
Hvis du ejer eller leder et behandlingssted, skal du sørge for registrering af stedet i et nyt behandlingsstedsregister hos Styrelsen for Patientsikkerhed inden årets udgang.

Alle sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark skal senest 31. december registrere sig i Styrelsen for Patientsikkerheds nye register for behandlingssteder. Det sker som et led i indførelsen af det risikobaserede tilsyn.

- For at kunne vurdere risiko for patientsikkerheden og sætte ind med tilsyn de rigtige steder skal vi have et samlet overblik over alle behandlingssteder i Danmark, siger kontorchef Birgitte Drewes fra Styrelsen for Patientsikkerheds afdeling Autorisation og Analyse.

Det nye register er tænkt i forlængelse af Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og vil på sigt kombinere oplysninger herfra med oplysninger om bl.a. behandlingskategori. Registreringen er lovpligtig for alle. Det vil sige, at den gælder både for private, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder og det er bødebelagt, hvis registreringen ikke er sket inden for fristen ved årets udgang.

Sådan registrerer du dit behandlingssted

For at se om du skal registrere dit behandlingssted, kan du læse mere om, hvornår der er tale om et behandlingssted på www.stps.dk/registrering

Du kan også læse om registrering af et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret og om registreringskategorier m.v.

Det er også her, at du går ind og udfylder den elektroniske registreringsformular

Ejeren af private behandlingssteder skal selv sørge for registreringen. Kommuner og regioner kan vælge selv at registrere nogle eller alle deres behandlingssteder centralt.

Når din registrering er gået igennem, så vil den fremgå af det offentlige behandlingsstedsregister, som du finder på stps.dk.

Fakta

Hvornår udføres behandling?
Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod den enkelte patient udført af en sundhedsperson.

Hvad er en sundhedsperson?
Ved sundhedspersoner forstås personer, som er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer som handler på delegation fra autoriserede sundhedspersoner samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet.  

Loven bag
Pligten til at registrere et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret er bestemt i sundhedslovens § 213c. Se også bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

  • Læs Ergoterapeutforeningens høringssvar til forslag til målepunkter i de risikobaserede tilsyn for 2018 her 
  • Læs Ergoterapeutforeningens høringssvar til den lovpligtige registrering af behandlingssteder her

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.