Hjem > Aktuelt > Nyheder > Møder: Veje til dialog og samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø

Møder: Veje til dialog og samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø

12. marts 2017
Find fodfæste og kom et skridt videre i TRIO’en eller det lokale MED-udvalg med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Det er formålet med de fem SPARK møder for kommunale arbejdspladser.
Arbejdsmiljø
Invitation til heldagsmøde

På mødet får I mulighed for at arbejde sammen om en konkret problemstilling fra jeres dagligdag.

Problemstillingen kan ligge inden for de fire SPARK temaer: samarbejde, arbejdets omfang, forandringer samt vold og trusler. Det skal være en problemstilling, hvor I har brug for at finde nye veje, der kan styrke trivsel og arbejdsglæde på jeres arbejdsplads. På mødet får I mulighed for at afklare hvilke skridt, I kan tage for at understøtte jeres forandring hen imod et bedre psykisk arbejdsmiljø.

I vil møde SPARK konsulenter, der fremmer jeres processer og sætter metoder i spil sammen med jer. I får mulighed for at have dialog og samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø og kerneopgaven. I vil også få mulighed for at videndele med andre TRIO’er/lokal-MED udvalg og blive inspireret af andres gode idéer. I kan desuden finde det materiale, I skal bruge i jeres videre proces.

Oplægsholdere

Dagen indledes med et fagligt oplæg om ”forandringer” af Hanne V. Moltke eller Ida Gamborg fra newstories.dk, der også vil deltage i processerne sammen med SPARK på dagen.

Oplægget vil bl.a. handle om:

  • Forandringers indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og kerneopgave - hvad gør forandringer ved os?
  • Hvad kan TRIOs/lokale MED-udvalgs rolle være i forandringsprocesser?
  • Hvordan kan de være med til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Målgruppe

TRIO’er (ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter) og lokale MED-udvalg. 

Tid og sted

Møderne finder sted alle dage fra kl. 9:00 – 15:00. Der vil være morgenmad fra kl. 8:00. Dagene vil have
det samme indhold. I tilmelder jer et af møderne:

• 11. maj 2017, Aarhus, Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus
• 18. maj 2017, Kolding, Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
• 30. maj 2017, København, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
• 08. juni 2017, Korsør, Comwell, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
• 21. juni 2017, Aalborg, Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Tilmelding

I tilmelder jer sammen som TRIO eller lokalt MED-udvalg. Der er plads til 200 deltagere på hvert møde. Vi vægter en spredning blandt deltagerne, så forskellige kommuner og brancheområder bliver bredt repræsenteret. Alle får besked om de har fået plads lige efter påske. Hvis I får en plads, vil I modtage et program samt materiale til forberedelse i jeres TRIO/lokale MED-udvalg. Hensynet til spredning betyder, at vi desværre kan blive nødt til at afvise nogen.

I tilmelder jer via linket her
Tilmeldingen er bindende, men du kan ved sygdom eller lignende overdrage din plads til en suppleant eller stedfortræder.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 5. april 2017.

Pris

495 kr. pr. deltager.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål til indholdet eller tilmeldingen, kan I kontakte projektkoordinator i SPARK, Kirsten Mortensen på 41 33 24 70 eller kimo@sparkweb.dk.