Hjem > Aktuelt > Nyheder > Forvarsel om to puljer på demensområdet

Forvarsel om to puljer på demensområdet

7. december 2017
I starten af januar og februar 2018 forventer Sundhedsstyrelsen at offentliggøre endnu to puljer på demensområdet, erfarer Etf.
Demens
Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Det drejer sig om følgende puljer:

  1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.
  2. Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

Puljerne er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019. Nedenfor kan du læser mere om de to puljer.

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Formålet med puljen er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner dels at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt.  Puljens målgruppe er de forskellige fagprofessionelle, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med og det faglige ledelsesniveau, som kan understøtte, at der sker en reel praksisændring. Puljen udmeldes i to omgange og blev udmeldt første gang i foråret 2017.

Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Puljen skal styrke indsatsen over for pårørende til mennesker med demens ved at sikre en mere ensartet kvalitet i tilbuddene, understøtte tilvejebringelse af meningsfulde tilbud, som er attraktive for den enkelte med demens samt understøtte en større fleksibilitet i tilbuddene, bl.a. med fokus på tilbud om støtte i aftentimerne og i weekenderne.  Der vil være fokus på, at de pårørende og den enkelte med demens bliver inddraget i udviklingen af tilbuddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker og at yngre med demens ind tænkes i de konkrete tilbud.  Puljen bygger videre på erfaringerne fra puljen Aflastning af pårørende til demente i egen bolig, som blev udmøntet i 2016, og der vil som afslutning på denne pulje blive udgivet en erfaringsopsamling i januar 2018, der bl.a. kan inspirere kommende projekter i den nye pulje.

Sundhedsstyrelsen vil dog først besvare konkrete spørgsmål om puljerne, når de er offentliggjort.

Puljerne vil blive annonceret i Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev og opslået på www.sst.dk, under punktet ”Puljer og projekter” som tilgås fra Sundhedsstyrelsens forside. Gå til Sundhedsstyrelsenes hjemmeside her 

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.