Kurser og arrangementer

Filtrer
23. oktober - 5. december 2017
Nu er det muligt at tage et diplommodul, der retter sig specifikt mod kliniske undervisere inden for ergoterapi og fysioterapi. Modulet er sammensat, så det retter et særligt fokus på ergoterapeuter og fysioterapeuter, der vejleder studerende i klinisk praksis, og er dermed tonet ind i disse professioner.
23. oktober 2017
Etf's hovedbestyrelse holder ordinært møde
23. oktober 2017
Ordinært HB møde
24. oktober 2017
Kan ergoterapi og sexologi forenes? Har vi et ansvar for at tale seksualitet og seksuel sundhed med vores borgere? Hvordan kan man tale om seksualitet uden at gøre borgeren eller sig selv utilpas?
24. oktober 2017
Medlemsarrangement om stress, stressbehandling, arbejdspres, tilbagetrækning og pensionsalder
25. oktober 2017
Jacob Østergaard Madsen defends his Ph.d. Thesis: Underprivileged Citizens? Use of Technology for Everyday Health Management - A Conceptualization of Underprivileged Citizens? Engagement in Health-Related Occupation.
26. oktober 2017
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. oktober 2017
Præsentation af Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn, Nyt fra stederne, Den kognitive pyramide, Indsigtspyramiden, Udveksling af litteratur m.v.
27. oktober 2017
World OT day - informe ? inspire - influence
1. november 2017
Efterårets regionale møder for AMiR handler om det grænseløse arbejde, og der vil også være tid til kollegial sparring. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
1. november 2017
Kan ergoterapi og sexologi forenes? Har vi et ansvar for at tale seksualitet og seksuel sundhed med vores borgere? Hvordan kan man tale om seksualitet uden at gøre borgeren eller sig selv utilpas?
1. november 2017
FTF og LO i Syddanmark inviterer til valgmøde
2. - 3. november 2017
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
2. november 2017
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. november 2017
Kort beskrivelse.
3. november 2017
Målgruppe: Ergoterapeuter, der arbejder med børn og unge med synke-, spiseproblemer. Med mulighed for andre faggruppers deltagelse såfremt der er plads.
6. november 2017
Efterårets regionale møder for AMiR handler om det grænseløse arbejde, og der vil også være tid til kollegial sparring. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
6. november 2017
Generalforsamling og temadag i EFS Lungerehabilitering med oplægsholderne Dorte Meldgaard, Regionshospitalet Nordjylland samt Tina Helle, UCN.
7. november 2017
Hvem skal bestemme over dit arbejdsliv og den fælles velfærd?
9. november 2017
Foredrag om sanseintegration ved Ingelis Arnsbjerg, åbent for interesserede medlemmer. Derefter det årlige børneterapeutmøde for ergoterapeuter og fysioterapeuter.
9. november 2017
FTF og LO i Syddanmark inviterer til valgmøde
11. november 2017
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en fra april 2017. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
13. november 2017
Live case AMPS observation/scoring og brug af OTAP
14. november 2017
Målgruppen for temadagen er håndterapeuter og -kirurger
14. - 15. november 2017
TEMA: Disruption og Agil Ledelse På dette års lederkonference får du viden om begrebet disruption. Er det blot endnu et buzzword, eller er det noget du som leder i den offentlige sektor også bør forholde dig til? Du får også indsigt i begrebet agil ledelse: Hvad går det ud på? Nytter det? Og hvordan praktiseres det? Med tidens krav om at være ikke blot omstillingsparat, men omstillingsduelig og at kunne tilpasse en hver organisation til nye vilkår og rammer, får du inspiration og forslag til, hvordan du arbejder med agil ledelse.
14. november 2017
Arrangementet handler om hvad der sker nationalt i ergoterapi kredse indenfor kræft og palliation.
15. november 2017
Efterårets regionale møder for AMiR handler om det grænseløse arbejde, og der vil også være tid til kollegial sparring. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
15. - 16. november 2017
Kender du til, at det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag? Tag på kursus og få ny energi. Bliv klædt på, så du kan blive bedre til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab, hvor flere får lyst til at spille ind. Fx i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og med konkrete løsningsforslag til dialogen med ledelsen.
16. november 2017
Ergoterapeutforeningen afholder temadag om ergoterapi til mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser. På dagen stiftes et nyt fagligt selskab for udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.
21. - 23. november 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
22. november 2017
Efterårets regionale møder for AMiR handler om det grænseløse arbejde, og der vil også være tid til kollegial sparring. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
22. - 23. november 2017
Har du tidligere fået udarbejdet din JTI-profil og deltaget i det individuelle samtaleforløb og den fælles kursusdag? Har du lyst til at bygge videre på det - i forhold til kommunikation og samarbejde? Så er Etf´s 2-dages kursus måske noget for dig?
22. november 2017
Hvordan kan IT- hjælpemidler og apps understøtte træning og udførelse af dagligdags aktiviteter hos borgere med aktivitetsproblemer som følge af kognitive vanskeligheder.
23. november 2017
Sæt kryds i kalenderen og kom til den 10. nationale rehabiliteringskonference. I år stiller vi skarpt på idealet om borger som involveret, deltagende, motiveret, inddraget, selvhjælpende, autonom. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle,på samskabelse og på recoverybegrebets betoning af borger som erfaringsekspert med et indefra perspektiv.
23. november 2017
Efterårets regionale møder for AMiR handler om det grænseløse arbejde, og der vil også være tid til kollegial sparring. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
27. - 28. november 2017
Tema om brug af pædagogiske metoder i vejledning samt generalforsamling
27. november 2017
Ved Inge Wilms, Ph.d. i psykologi og hjerneforsker, Københavns universitet
30. november 2017
Det teoretiske indlæg: Commotio cerebri, forskellige aspekter af og vinkler i relation til forståelsen af hjernerystelse med langvarige følger, ved privatpraktiserende neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen. Lisbeth Juul Hansen har langvarig erfaring i vejledning af og støtte til hjernerystelsesramte og deres pårørende
6. - 7. december 2017
Etf's hovedbestyrelse holder ordinært møde: Onsdag den 6. december 2017, kl. 16:00-19:30 Torsdag den 7. december 2017, kl. 09:00-15:00
6. - 7. december 2017
2-dages ordinært HB møde
8. januar 2018
Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
9. januar 2018
Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
10. januar 2018
Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
10. - 11. januar 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
23. januar - 15. juni 2018
FTF's diplomuddannelse i ledelse er et tilbud til dig, som gerne vil skabe fornyelse og i det hele taget være bedre rustet til at takle alle de komplekse udfordringer, du konfronteres med som tillidsvalgt fx i MED og SU. Så måske er dobbeltmodulet 'Det personlige lederskab' på 'Diplomuddannelsen i ledelse for FTR og TR' noget for dig?
27. februar - 1. marts 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
27. - 28. februar 2018
Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
15. - 16. marts 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
15. marts 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dag, som skaber udvikling i din selvstændige beskæftigelse. Og som samtidig giver plads til solid networking og sparring.
19. april 2018
Den fælles kursusdag 19. april 2018, er for dig som har tilmeldt dig et af de individuelle test- og samtaleforløb med start januar 2018. Læs om den fælles kursusdag, program mv..
2. - 3. maj 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
8. - 9. maj 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
15. - 16. maj 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
30. - 31. maj 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
6. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
4. - 6. september 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
17. september 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dag, som skaber udvikling i din selvstændige beskæftigelse. Og som samtidig giver plads til solid networking og sparring.
2. - 3. oktober 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.