Kurser og arrangementer

Filtrer
7. april 2018
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
8. april 2018
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
9. april 2018
Ph.d.-afhandlingen af cand.scient.san. ergoterapeut Tove Lise Nielsen: "Ergoterapi i ældre menneskers hjem: Et studie af effekt og af deltagernes perspektiver"
9. april 2018
Ergoterapeutforeningen mener, at ergoterapi kan forbedre indsatserne for mennesker med funktionsnedsættelser og begrænsninger i deres erhvervsevne. Vi vil derfor øge kendskabet til ergoterapeuters rolle i arbejdsrehabiliteringen. Fem ergoterapeuter fortæller om deres praksis fra forskellige jobs.
9. april 2018
Det er på generalforsamlingen, vi sammen gør status over det Eft Region Syd har lavet det sidste år. - Hvad var godt? - Hvad kunne have været anderledes? - Fik du det, du ville have for dit kontingent? Du er også med til at beslutte, hvad der skal arbejdes med det kommende år. Kom allerede kl. 16:30 til kaffe/te og samvær.
10. - 11. april 2018
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag. Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
12. - 13. april 2018
Kom og hør om Hjernen og dens muligheder, tiltag og behandling - fra teori til praksis. Emnerne for de to dage er: Neurologi og neuroplasticitet · Den foranderlige hjerne · Cerebral Parese · Generel Dyspraksi · Neuropædagogik og kognition · Finmotorik · Visuel Perception · Ny fælles platform
13. april 2018
Titel: "Efficacy of the "Cancer Home-Life Intervention" in people with advanced cancer living at home: An occupation-focused an occupation-based intervention".
16. april 2018
Regionsgeneralforsamling i Region Øst med indledende frokost og temaarrangement
18. april 2018
Hvordan bidrager ergoterapeuten med klientcentreret udarbejdelse af mål ud fra AMPS undersøgelsen i den tværfaglige rehabiliteringsindsats. Kom og hør Merete Tonnesen og Thomas Maribo fra Marselisborgcentret fortælle om seneste forskning og særlige opmærksomhedspunkter ved målsætning i rehabiliteringen.
19. april 2018
Den fælles kursusdag 19. april 2018, er for dig som har tilmeldt dig et af de individuelle test- og samtaleforløb med start januar 2018. Læs om den fælles kursusdag, program mv..
25. april 2018
Hvordan bidrager ergoterapeuten med klientcentreret udarbejdelse af mål ud fra AMPS undersøgelsen i den tværfaglige rehabiliteringsindsats. Kom og hør Merete Tonnesen og Thomas Maribo fra Marselisborgcentret fortælle om seneste forskning og særlige opmærksomhedspunkter ved målsætning i rehabiliteringen.
25. april 2018
Regionsgeneralforsamling i Region Midt-Nord
1. maj 2018
Tag familie og kollegaer med, når vi markerer vores fælles kamp for forbedring af arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet.
2. - 3. maj 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
2. - 3. maj 2018
Tillidsvalgte navigerer blandt mange aktører, relationer og forskellige interesser. Dette kursus tager udgangspunkt i det systemiske perspektiv og belyser, hvordan kommunikation, sprog og fortællinger skaber forståelser af virkeligheden på arbejdspladsen. Du får redskaber til at navigere både på og uden for formelle møder - med særligt fokus på relationerne på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet. Kurset er særligt målrettet til FTR, TR og AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU, og bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
8. - 9. maj 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
15. - 16. maj 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
16. maj 2018
Ergoterapeutforeningen afholder et arrangement for ergoterapeutstuderende i forbindelse med messen Health & Rehab Scandinavia 2018. Messens overordnede tema er ?Aktivt liv ? et liv for alle?, og der sættes særligt fokus på hjælpemidler, velfærdsteknologi og design. Ergoterapeutforeningen tager denne tråd op, og temaet for arrangementet for ergoterapeutstuderende er derfor hjælpemidler, design og ergoterapi.
17. - 18. maj 2018
På opfordring fra medlemmerne, der deltog i sidste års seminar, har vi valgt at vores 1½ dages seminar i år skal handle om Adult Sensory Profile (ASP).
17. - 18. maj 2018
Kort beskrivelse.
18. maj 2018
Temadag om energibesparende arbejdsmetoder og ergoterapi til mennesker med nedsat energi og/ eller dyspnø. Temadagen vil bestå af undervisning i brug af arbejdsmetoderne i praksis og udveksling af erfaringer.
28. - 29. maj 2018
Ergonomiseminar for alle Ergo- og fysioterapeuter samt andre faggrupper med interesse for arbejdsliv.
29. maj 2018
Først blev de rent fysiske grænser mellem job og fritid opløst i takt med, at flere og flere fik mulighed for at arbejde videre i fritiden med mobil og bærbar pc. Nu breder arbejdet sig også mentalt set ind over vores privatliv og personlighed, fx ved at konstante bekymringer over arbejdet suger ressourcer ud af privatlivet.
30. - 31. maj 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
6. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
6. juni 2018
Smertebehandling og ergoterapi, hvordan hænger det sammen? Dét ved Jeanette Reffstrup Christensen en hel del om. Jeanette har selv forsket og vejleder også andre forskere i emnerne smertebehandling og ergoterapi. Derfor har vi inviteret Jeanette til at holde et oplæg om emnet
7. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
12. juni 2018
Kurset er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
12. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
16. - 17. juni 2018
Slå et slag for ergoterapi på Folkemødet 2018. Lørdag den 16. juni inviterer Ergoterapeutforeningen på endagstur fra København til Allinge.
4. - 6. september 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
4. - 5. september 2018
Kender du til, at det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag? Tag på kursus og få ny energi. Bliv klædt på, så du kan blive bedre til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab, hvor flere får lyst til at spille ind. Fx i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og med konkrete løsningsforslag til dialogen med ledelsen.
7. september 2018
Temadag om energibesparende arbejdsmetoder og ergoterapi til mennesker med nedsat energi og/ eller dyspnø. Temadagen vil bestå af undervisning i brug af arbejdsmetoderne i praksis og udveksling af erfaringer.
11. - 12. september 2018
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
12. september 2018
Nyt tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
17. september 2018
Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter arrangerer årets netværksdage, der er bygget op som et udviklingsforløb, der bindes sammen af individuelle sparringssamtaler.
25. september 2018
Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. september 2018
Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en. Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. september 2018
Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en. Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. - 3. oktober 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
2. - 3. oktober 2018
Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
9. - 10. oktober 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
1. - 2. november 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. november og december 2018.
1. november 2018
Netværksmødet er et nyt tiltag fra Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Formålet med mødet er, at give FTR og FTR-suppleanter et fælles forum, hvor de kan drøfte og reflektere over selvvalgte problemstillinger og dilemmaer, med ligesindede ud fra positionen som FTR.
20. - 22. november 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
28. november 2018
Sæt X i kalenderen og reserver dagen allerede nu! Inden sommeren 2018 kan du læse mere om hvad konferencen handler om, og der bliver åbnet for tilmelding.