World OT day den 27. oktober 2017

World OT day - informe ? inspire - influence
Fredag 27. oktober 2017
16.00
VIA University College Campus, Århus
Hedeager 2
8200 Århus N

Indhold

World Occupational Therapy Day er en årlig tilbagevendende international begivenhed som i 2017 markeres med temaet informeinspireinfluence

Region MIDT-NORD og Ergoterapifagligt Selskab for Forskning, markerer dagen sammen med et fyraftensmøde.

Arrangementet er et bidrag til ergoterapeuter, om hvor professionen bevæger sig hen, og vil formidle retninger for ergoterapiprofessionens udvikling.

De forskellige oplæg vil blive fulgt op af spørgsmål og debat blandt tilhørerne.

 

Arrangementet er gratis.

Oplægsholdere er:

Jeanette Lindholm

Naja Beninga Kruse

Anja Funch Overgaard

Dorthe Meldgaard

Du kan hente program for dagen her