TR-Regionsmøde - Region Midt-Nord den 5. oktober 2017

Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Torsdag 5. oktober 2017
08.00
DSR (Dansk Sygeplejeråd), Kreds Nordjylland
Sofiendalsvej 3
9200 Aalborg SV

 

Hvad handler arrangementet om

Programmet fastlægges fra gang til gang, og vil blive lagt på længere nede på siden, når det er klart.

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.

Du møder andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf og ind i mellem Etf’s formand eller næstformand.

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut?
  • ansat i en kommune eller region. 

Husk at søge din leder om tjenestefri med løn, inden du tilmelder dig.

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR.

Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

Udgifter ifm med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

Har din leder brug for dokumentation, kan du printe denne side ud og give den til lederen. Din leder har ikke krav på at få selve programmet, da mødets indhold er et Etf-internt anliggende.

Først-til-mølle-princippet

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Program

Det endelige program sendes pr. mail til deltagerne ca. 1 uge før mødet. Du kan læse udkast til program her

Forplejning
Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 8.30 - 9.00 samt Frokost og Eftermiddagskaffe/te med kage.