Seniorklub Øst - Rundvisning på Det Kgl. Teater og cafébesøg

På rundvisningen vil vi både beskæftige os med, hvordan man i almindelighed ser på et portræt, hvordan man i særdeleshed genkender et guldalderportræt og selvfølgelig med historierne om de portrætterede kunstnere fra Det kongelige Teaters og dansk kulturhistories absolutte pantheon.
Torsdag 27. april 2017
15.00
Det kongelige Teater/Gamle Scene
Kongens Nytorv 9
1050 København K

 

Der er lukket for tilmelding, men du kan rette henvendelse til Jan, jstromvig@gmail.com og komme på en venteliste.

På turen gennem det gamle hus ser vi også på Gamle Scenes arkitektur og historie som Danmarks Skueplads.

Rundvisningen er sponsoreret af Ergoterapeutforeningen Region Øst og derfor gratis for de deltagende 30 seniormedlemmer.

Vi mødes i forhallen til Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv lige lidt før kl. 15:00.

Hermed et par ord fra Davis Drachmann om rundvisningen:

Temaet er guldalderportrættet.

Det kongelige Teater har en fin samling af kunstnerportrætter fra første halvdel af 1800-tallet, den periode vi kalder guldalderen. Guldalderen er karakteriseret af en stærk optagethed af dannelsen. Dannelsen var det fremvoksende borgerskabs egentlige kampråb i magtkampen med adel og enevælde i årtierne mellem den franske revolution i 1789 og den danske i 1849. 

Dannelsen var den indre forædling af mennesket, som skulle bringe det i overensstemmelse med universet, hvor de oprindelige lidenskaber er tøjlet af tingenes formål og bestemmelse. Men med den ekstra dimension, at mennesket ikke blot skulle indplaceres i verden, men igennem sin egen forædling også kunne forbedre den. Man anså kunstnerne for særligt sensitive overfor denne sammenhæng, og de fik derfor en historisk set enestående fremtrædende plads i datidens samfund.

Derfor er netop kunstnerportrættet det nærmeste vi kommer på en kunstnerisk skildring af de idealer, som denne vigtige periode i danmarkshistorien hyldede.

Bagefter rundturen

Efterfølgende går vi til Restaurant Gilleleje, Nyhavn 10, hvor vi drikker kaffe/thé (kr. 38,-)  og gammeldags æblekage (kr. 58,-) (for egen regning).

Der er reserveret plads til kl. 16.30.

Restauranten ønsker på forhånd at vide, hvor mange der deltager, samt hvad vi ønsker at fortære, så derfor må du meget gerne maile til Jan senest 22.04.17 på jstromvig@gmail.com:

  • Om Du deltager i kaffedrikningen på Restaurant Gilleleje.
  • Hvad Du ønsker at fortære: Kaffe/thé alene( 38kr.)  eller Kaffe/thé og æblekage( 96 kr).