Omdømme, profil og værdier - 2017

Bliv bevidst om din troværdighed og professionelle profil i rollen som medarbejderrepræsentant på de øvre niveauer i MED/SU. FTR, TR og AMiR´s troværdighed er ikke en givet faktor, men "ligger" som en opfattelse "ovre" hos modtagerne. Ved at forstå troværdighed, tillid og værdier som virkemidler kan du gøre dig til en attraktiv samarbejdspart på de øverste niveauer i MED/SU. Kurset bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen (Etf.) og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 9. maj 2017
09.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

 • Det personlige brands vigtighed i al samarbejde og forhandling
 • Troværdighed og tillid som afgørende egenskaber for FTR, TR og AMiR
 • Hvordan man plejer sit omdømme og arbejder bevidst med det
 • Konkret gennemgang af tre afgørende indsatsområder i forhold til det individuelle brand
 • Udarbejdelse af skabelon for strategisk arbejde med dit personlige brand
 • Forstå ens egen rolle på de øvre niveauer i MED/SU og analyse af muligheder for gennemslagskraft
 • Viden om værdier som virkemiddel i kommunikationen mellem samarbejdspartnere
 • Kende til værdier som en del af egen forhandlingsstrategi

Der vil være teoretiske oplæg kombineret med individuelt arbejde med skabelon for egen professionelle profil samt gruppe-refleksioner, hvor den nye viden relateres til egne oplevelser fra arbejdet på de øvre niveauer i MED/SU.

 

Efter kurset:

 • Har du viden om hvad det vil sige at brande dig som medarbejderrepræsentant
 • Har du en øget forståelse for, hvordan du som FTR, TR og AMiR bliver opfattet
 • Har du udarbejdet en ’skabelon’ for dit personlige brand som tillidsvalgt
 • Har du indsigt i, hvad der skal til, for at blive betragtet som en attraktiv samarbejdspartner på de øvre niveauer i MED/SU
 • Har du kendskab til hvad tillid og værdier betyder for samarbejde og forhandlinger
 • Har fået en forståelse værdiers betydning i et eget profilarbejde
 • Kan du begynde at anvende den ny viden med henblik på at opbygge og styrke din professionelle profil 

 

Din forberedelse

Deltagerne får besked om forberedelse pr. mail forud for kurset.

 

Målgruppe

 • FTR
 • TR
 • AMiR

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have en plads på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet.

FTR og TR

 • Du skal have gennemført hele TR-grunduddannelsen.

AMiR

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum ½ års erfaring som AMiR.
 • Du skal være medlem af Etf.

 

Varighed

2 dages internatkursus med overnatning betalt af Etf fra 9. - 10. maj 2017.

Hvad er et internatkursus:
Det betyder, at du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem dagene.

 

Pris

Kurset er gratis.

 

Udgifter i.f.m. med kurset

FTR og TR 

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser

 

Deltagerantal

Min. 15 – max. 30 i alt.

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Underviser

Trine Nebel og Merete Nilsson Kock fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Kursusleder

Chefkonsulent Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen og konsulent Karen Fischer-Nielsen, Danske Fysioterapeuter.

 

Program

Får du tilsendt pr. mail 3-4 uger før kurset.