Netværksmøde for ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering

Samspil, snitflader og smerter hos borgere i hverdagsrehabiliteringen
Tirsdag 23. maj 2017
09.30
Lyngby bibliotek
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kongens Lyngby

Antallet af ergoterapeuter i kommunernes indsats på ældreområdet er vokset. Projekter er overgået til drift og kommunerne forsøger i deres organisering at sikre, at borgerne oplever sammenhæng og kvalitet på trods af krav om besparelser.

Som ergoterapeuter har vi fået endnu flere forskellige og mangeartede opgaver, hvor nogle af opgaverne er at navigere indenfor lovgivningen, de økonomiske og de organisatoriske rammer. Samtidig skal din borgerrettede indsats være præget af nærvær, faglig kvalitet og tage udgangspunkt i borgerens perspektiv.

På temadagen vil du sammen med fagfæller kigge på dine opgaver fra forskellige perspektiver, give dig lejlighed til konkret erfaringsudveksling. Som opfølgning på tidligere møder vil du også få faglig inspiration til at hjælpe borgere, der på grund af smerter har svært ved at klare hverdagens aktiviteter.

Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen for at kunne deltage. Pris for deltage er 200 kr.

 

Du kan se det fulde program for dagen her