Medlemsaktiviteter og generalforsamling 2017 i Region Øst

Medlemsaktiviteter og generalforsamling i Region Øst
Onsdag 26. april 2017
12.30
DGI-byen
Tietgensgade 65
1704 København V

Tidsplan:

12.30-13.00 : Frokost

13.00-14.40 : Introduktion til ValMO-modellen

15.00-16.30: Den nysgerrige ergoterapeut, v/Tommy Krabbe

16.30-17.00: Indskrivning til generalforsamling og udlevering af mødemateriale og stemmebrik

17.00 : Generalforsamling

18.00 : Pause til spisning af lækker buffet og samvær med de øvrige generalforsamlingsdeltagere

19.00 : Generalforsamlingen fortsætter

21.00 : Generalforsamlingen slutter

Dagorden, den skriftlige beretning, regnskab, udkast til budget og forslag til handleprogram vil være tilgængelig på etf.dk/oest senest den 1.4.2017.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal mailes til regionsformand Åse Munk Mortensen på aamm@etf.dk senest den 18. april 2017.

Du finder programmet for medlemsaktiviteterne her

Du finder dagsorden til generalforsamlingen her