KURSUSANNONCE Filadelfia: Affolter-modellen®

Modellens aspekter, guidingmetodens begreber og muligheder, perceptionsforstyrrede personers adfærd og guiding a.m. Affolter i basale hverdagsaktiviteter.
Mandag 15. maj 2017
09.00
Filadelfia
Kolonivej 1
4293 Dianalund

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner (terapeuter, plejepersonale, psykologer, pædagoger, logopæder, læger) som aktuelt arbejder med mennesker som har perceptions- og interaktionsvanskeligheder i deres hverdag 

Formål

At kursisterne:

 • får kendskab til nogle af Affolter-modellens® aspekter, guidingsmetodens begreber og muligheder for forståelse for perceptionsforstyrrede personers adfærd.

 • kan anvende guiding a.m. Affolter i basale hverdagsaktiviteter

Indhold

Berøringsoplevet interaktion i hverdagen som behandlingstilgang.

Omverden, interaktion og information

 • Verden omgiver os: mærker vi den? Vi bevæger – vi berører – vi interagerer.
 • Berøringen af omverdenen fører til modstandsforandringer og kan danne en vigtig informationskilde i  forhold til interaktionen.
 • Berøringsinformation er absolut nødvendig for at vide: 
 • hvor er jeg og hvor er omverdenen?
 • hvad er årsag – hvad er virkning?
 • Dette forudsætter, at informationskilder organiseres (organisering af perception).


Berøringsoplevet interaktion som rod til udvikling og læring

 • Berøringsoplevede interaktionsaktiviteter kendetegner vores hverdag.
 • Hverdagsaktiviteter kræver, at problemer løses.
 • Læring begynder med at forstå.
 • Berøringsoplevet erfaring med hverdagsaktiviteter bliver internaliseret (inderligt gjort, gemt) og hentet  frem igen fra hukommelsen.


Personer med perceptionsforstyrrelser og hvordan de interagerer i hverdagen

 • At arbejde ved roden: en stabil omverdens betydning for at bidrage med viden om, hvor jeg er og hvor  omverdenen er.
 • Vi løser hverdagsproblemer sammen med – ikke for – patienten/klienten.
 • Berøringsoplevet information formidles i sammenhæng med interaktionerne.

Litteratur

Det anbefales at kursisterne har F. Affolters bog: : “Perception, Interaction and Language” til rådighed under kurset. Bogen kan købes på kursusstedet for 185 kr.

Undervisere

Stephan Linzmeier, ergoterapeut, APW-anerkendt instructor for Affolter-modellen®
Walter Hoffmann, diplomsocialpædagog, APW-anerkendt instructor for Affolter-modellen®
(APW = Arbeitsgemeinschaft für Probleme bei Wahrnehmungsstörungen, www.apwschweiz.ch)

Pris for eksterne

8.000 kr.

Du kan læse mere om Filadelfias kurser og kontaktpersoner her (åbner i nyt vindue)