Konflikthåndterende Kultur - Viborg - 2017

Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 20. september 2017
09.00
Best Western Golf Hotel Viborg
Randersvej 2
8800 Viborg

 

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Konflikter og Konflikthåndterende kultur – hvordan forstår vi det?
 • Analysemodel til at få overblik over en konflikts dimensioner
 • Forberedelse på egen situation, inden du evt. går ind i en konfliktsituation
 • Model til afklaring af, hvad du/vi skal være opmærksom på, for at understøtte en konflikthåndterende kultur.
 • Sammenhæng mellem konflikter og sprog
 • Næste skridt mod en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads? Hvad skal du/I være opmærksom på?  - set fra positionen som TR, AMiR og leder.

Dagen vil indeholde oplæg og være deltageraktiv med erfaringsudveksling og mindre gruppearbejder.

Efter kurset:

 • Har du en forståelse for elementerne og dimensionerne i konflikter og den konflikthåndterende kultur
 • Kan du identificere, hvilke dimensioner der kan være i spil i en konkret konflikt
 • Har du forståelse for, hvilke kompetencer der skal holdes levende for at skabe en konflikthåndterende kultur
 • Har du indsigt i, hvad en konflikt kan dreje sig om for dig, og betydningen af at have opmærksomhed for, hvad den kan dreje sig om for den anden/de andre for, at nå frem til en fælles løsning
 • Har du/I sammen overvejet, hvad næste skridt skal være, hvis du/I vil sætte gang i en proces for en mere konstruktiv måde at foregribe konflikter på - gennem viden og inspiration fra temadagen

Din forberedelse

Du skal medbringe en konflikt, du har oplevet på arbejdspladsen, som du kan arbejde med på dagen. Situationen er kun til brug for dig, og vil ikke blive brugt i plenum.

Du modtager et kompendie, som du bedes læse inden temadagen.  

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere, uanset faglig baggrund

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR samt være medlem af Etf

TR

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Leder, med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 1.900 kr.
Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter ifm med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30.

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på temadagen bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeld jer samtidigt, hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der gerne vil afsted sammen. 

Undervisere og kursusleder

Konfliktmægler Vibeke Thorsen, "Udvikling i relationer" og Konfliktvejleder Sannie Jørgensen, Danske Fysioterapeuter.

Program

Kan hentes her, når det er klart