Konference for arbejdsmiljøgrupper

Stress har store omkostninger både for den stressramte, kollegaerne og arbejdspladsen. Fællesinteressen for at stoppe stress er derfor stor. Konferencen 2017 for ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper sætter fokus på hvordan AMiR og lederen sammen kan knække stresskurven.
Tirsdag 19. september 2017
09.45
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

 

Hvad handler konferencen om

 

Indhold

Som deltager får du viden om, hvordan stress hænger sammen med de strukturer, vi som medarbejdere indgår i og den kultur og de normer, der er på arbejdspladsen. Du får kendskab til dynamikken i stress i videns- og relationsarbejde, og du bliver skarp på forskellen på stress og travlhed.
På konferencen bliver der arbejdet med en fasemodel, som beskriver processen fra trivsel til alvorlig stress i fem faser. Hver fase kalder på forskellige handlinger fra leder og AMiR – hver for sig og sammen. Som deltager får du konkrete redskaber til, hvordan I kan forebygge og håndtere stress i organisationen.

Konferencen vil veksle mellem oplæg, dialog om udvalgte tematikker i mindre grupper og diskussioner i plenum. Pointerne relateres hele tiden til deltagernes konkrete udfordringer med fokus på at viden omsættes til praksis.

Hver arbejdsplads, der deltager i konferencen får et eksemplar af bogen ’Stop stress – håndbog for ledere’ (2016), skrevet af Malene Friis Andersen og Marie Kingston. Bogen rummer konkrete handleanvisninger, som kan bruges i dagligdagen.

 

Målgruppe

  • AMiR og ledere i arbejdsmiljøgrupper, der er medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
  • I begrænset omfang kan der deltage ledere med anden faglig baggrund. 

Vi anbefaler, at leder og AMiR deltager sammen på konferencen. Men deltager du alene, vil du med garanti også få inspiration, viden og konkrete redskaber at bringe med tilbage til arbejdspladsen.

 

Forudsætninger for at deltage

AMiR 

  • Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

Leder

  • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

Leder med anden faglig baggrund

  • Du skal være medlem af en forhandlingsberettiget organisation
  • Du skal være i arbejdsmiljø­gruppe med en AMiR, der er medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

 

Pris 

Konferencen er gratis.

Leder, med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på kr.1.200.

Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.
 

Udgifter ifm med kurset

AMiR

Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Deltagerantal

Max. 200 i alt.

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på konferencen bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld jer samtidigt, hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der gerne vil afsted sammen.

 

Undervisere

Malene Friis Andersen, organisationspsykolog og forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Tanja Kirkegaard, psykolog og post doc. på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

 

Program

Kan hentes her

 

Tilmelding:

Leder der ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen bedes kontakte kursussekretær Lone Petersen på tlf. 53 36 49 36