Forhandling - et spadestik dybere - 2017

Kom et spadestik dybere inden for disciplinen forhandling. Bliv klogere på, hvad der kan være på spil, når forhandlingerne er vanskelige eller går i hårknude. Få inspiration til at håndtere vanskelige forhandlinger i fremtiden på Etf?s 3-dages kursus. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
Tirsdag 3. oktober 2017
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Indhold

Kursets primære fokus er:

 • Struktureret og konstruktiv forberedelse, herunder strategi
 • Den uformelle kontakt/lobbyisme
 • Psykologien i forhandlingssituationen
 • Kommunikation i vanskelige forhandlinger
 • Træning i vanskelige forhandlinger
 • Forhandlinger ml. 2 personer, mindre el. større delegationer

Vi kommer også ind på bl.a. tidens betydning, betydningen af ambitiøse udspil, vedholdenhed i en forhandling, håndtering af forskellige typer modparter og kvinder som forhandlere.

Kurset bliver tilrettelagt med korte oplæg, og masser af træning/øvelser og feedback.

Efter kurset

 • Har du viden om hvordan kommunikation og konstruktiv forberedelse samt strategi har indflydelse på forhandlingsresultatet
 • Har du viden om ”psykologien” i selve forhandlingssituationen,
 • Er du blevet mere opmærksomhed på egne samt modpartens metoder og reaktioner i de vanskelige forhandlinger,
 • Er du blevet mere opmærksomhed på betydningen af at adskille ”person og sag”,
 • Kan du nemmere håndtere vanskelige forhandlinger i fremtiden,
 • Har du udbygget dine erfaringer som forhandler – såvel i forhandling ml. 2 personer og i mindre eller større delegationer

Din forberedelse

Du vil blive kontaktet af underviserne 2-3 uger forud for kurset for at afdække dine erfaringer med forhandlinger og dit behov/ønsker til kurset. 

Målgruppe

 • FTR
 • TR 
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen, og have erfaringer fra minimum 2 forhandlinger.
Det kan være forhandlinger om løn, omstruktureringer, løn - eller andre personalepolitikker, arbejdstid, TR-vilkår o.a. 

Varighed 

3 dages internatkursus med overnatning betalt.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 3, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis

Udgifter ifm med kurset

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal

Deltagerantal er min. 15 - max. 20. 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Underviser og kursusleder

Konsulent Karin Rasmussen fra Ergoterapeutforeningen og konsulent Dorte Limbjerg, FTF.

Program 

Kan hentes her, når det er klart.