Foredrag om sanseintegration og sensorisk bearbejdning samt Børneterapeutmøde i Region Nordjylland

Foredrag om sanseintegration ved Ingelis Arnsbjerg, åbent for interesserede medlemmer. Derefter det årlige børneterapeutmøde for ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Torsdag 9. november 2017
17.00
University College Nordjylland
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Formål med foredraget

  • Give et overordnet indblik i de forskellige tilgange som praktiseres af henholdsvis Ayres SI og OT/SI terapeuter i USA.
  • Skærpe bevidsthed omkring brugen af begreber relateret til sensorisk bearbejdning i formidlingsprocessen.
  • Give eksempler på egnede undersøgelsesredskaber til brug ved belysning af forstyrrelser i sensorisk bearbejdning.
  • Præsentere eksempler på den senere forskning på området.
  • Øge bevidstheden om, hvordan ergo-og fysioterapeuter i deres vigtige formidling til forældre og professionelle, bedst belyser sammenhængen mellem børn og unges sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, og deres udfordringer med hensyn til adfærd, affekt, trivsel, læring og deltagelse i aktiviteter.

Oplægsholder: Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg. Du kan læse mere om Ingelis her

Børneterapeutmødet

Efter "foredrag om sanseintegration og sensorisk bearbejdning" afholdes det årlige møde for ergoterapeuter og fysioterapeuter der arbejder inden for børneområdet i Region Nordjylland. Der vil være forplejning for deltagerne i børneterapeutmødet.

Efter forplejningen afholdes det årlige møde for ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder inden for børneområdet i Region Nordjylland.

Punkter til dagsordenen bedes sendt til Camilla Nyborg PPR Aalborg:  cny-skole@aalborg.dk

På sidste møde blev der foreslået, at vi kunne have en efterfølgende paneldebat om emnet på eftermiddagens oplæg. Har nogen af jer interesse for denne form til mødet, så giv gerne en melding!

Vores regionsformænd Lisbeth Krabbe og Gitte Nørgaard deltager i sidste del af mødet for at drøfte rammer for kommende børneterapeutmøder.

Vi glæder os til at se jer!