AFLYST !!! EFS Geriatri og Gerontologi - "Ældre og seksualitet" - Viborg

Kan ergoterapi og sexologi forenes? Har vi et ansvar for at tale seksualitet og seksuel sundhed med vores borgere? Hvordan kan man tale om seksualitet uden at gøre borgeren eller sig selv utilpas?
Tirsdag 24. oktober 2017
14.00
Borgerhuset Stationen & Brændpunktet
Ll. Sct. Hans Gade 7
8800 Viborg

 

Indhold

Kan ergoterapi og sexologi forenes? Har vi et ansvar for at tale seksualitet og seksuel sundhed med vores borgere? Hvordan kan man tale om seksualitet uden at gøre borgeren eller sig selv utilpas?

Ergoterapeut og Master i sexologi Sofie Hou Lind vil tale om disse emner på denne spændende temaeftermiddag, som berører et emne, der stadigvæk har svært ved at finde sin plads i den ergoterapeutiske praksis. Og måske specielt indenfor geriatrien kan tabuer opstå.

Louise Gorell Mackenhauer, sygeplejerske, plejecenterleder og Master i sexologi vil tages os gennem seksualiteten som sundhedsfremmende faktor, hvorfor det er så vigtigt for sundhedsfagligt personale at have det som fokus og tale med de ældre om det. Ligeledes vil hun tale lidt om hudsult og hvordan berøring bruges på plejecentret som hun er leder for.

Der vil i løbet af eftermiddagen være lidt tid til faglig refleksion og erfaringsudveksling.

Temaeftermiddagene henvender sig primært til ergoterapeuter, der arbejder indenfor det geriatriske/gerontologiske område, men andre er også velkomne.

Pris:

Medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi og/eller Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi: 100 kr
Ikke-medlemmer af selskabet, men medlem af Etf: 400 kr
Ikke-medlemmer af Etf: 600 kr

Kontaktpersoner:

I.f.m. arrangementet: Anne Henckel Johansen, efsgeriatri@gmail.com
I.f.m. din tilmelding: Karina Jeppesen, kj@etf.dk