EFS B&U - Årsmøde 2017 - Tværfagligt samarbejde, implementering og formidling

Præsentation af redskaber til implementering af ny viden på jeres arbejdsplads, i familier og hos andre interessenter. Hvordan modtages ny viden, og hvilken modstand kan vi møde? Hvordan samskaber vi, og hvordan involverer og motiverer vi vores brugere og samarbejdspartnere? Introduktion af Integrated Listening System (iLs). Præsentation af posters fra uddannelsen "Udvikling i praksis" på UCL. Vi slutter af med Jacob Nossell, der er CP'er og som kommer og holder foredrag om samspil mellem borger og behandler.
Torsdag 4. maj 2017
09.30
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

 

Målgruppe

Alle interesserede, men medlemmer af EFS Børn og unge har fortrinsret.

Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20.04.17. Forslag kan sendes til Henriette@ErgoWell.dk.

Program

Torsdag, 4. maj

09:30 Kaffe/the – Indskrivning.

10:00 Vores nye næstformand i Etf vil dele ud af sine tanker og erfaringer i forhold til tværfagligt samarbejde og brugerinvolvering.  Hvor vi står som faggruppe monofagligt. Præsentation af Lotte Lagoni, Næstformand i Etf.

12:15 Frokost.

13:15 Inspirerende og brugbart oplæg ift. anvendelse og implementering af ny viden i praksis.  Hvordan skabes gode vilkår for implementering af nye ændringer i hverdagen. Præsentation af Kim Koldby, chefkonsulent på UCL.

15:15 Kaffe/kagebord.

15:30 Beretning fra Integrated Listening System (iLs) konferencen i Denver. Præsentation af Ingelis Arnsbjerg, formand for EFS Børn og Unge og privatpraktiserende ergoterapeut.

17:00 Afrunding af dagen.

18:00 Aftensmad.

20:00 Hygge og netværksdannelse.

Fredag den 5. maj

09:00 Generalforsamling.

11:00 Pause.

11:15 Posters - 3 præsentationer af eksamensposteres fra modulet "Udvikling af praksis" under Diplomuddannelsen:

  • Hvilke forventninger har forældre til samarbejdet med en ergoterapeut v/Kirsten Jensen.
  • Yoga i skolen - Get ready to Learn v/Jane Larsen.
  • En families oplevelse og erfaring i at bruge video-Appen "My video coach" v/Dorte Pallesen.

12.15 Frokost inklusiv mulighed for besøg af firmaers udstillingsstande.

13:45 Foredrag ved Jacob Nossell "Behandler-Bonanza" Et foredrag om samspillet mellem borgeren og behandlerne.

14:45 Afslutning/afrunding

Da der i år er tre af vores skønne bestyrelsesmedlemmer som ønsker at træde ud af bestyrelsen, har vi brug for nye kræfter til to poster - et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. Så har du lyst til at stille op, men ikke har mulighed for at deltage på årsmødet er du velkommen til at sende os en mail til Henriette@ErgoWell.dk.

Udgifter i.f.m. årsmødet

Medlemmer af EFS Børn og Unge:
4. + 5. maj kr. 900,00 inkl. overnatning og forplejning
5. maj: kr. 700,00 inkl. forplejning

IKKE medlemmer af EFS Børn og Unge:
4. + 5. maj: kr. 2.000,00 inkl. overnatning og forplejning
5. maj: kr. 1.500,00 inkl. forplejning

Varighed

Torsdag, 4. maj 2017 kl. 9:30 - ca. 17:30.
Aftensmad, hygge og netværksdannelse kl. 18:00 - 20:00

Fredag, 5. maj 2017 kl. 9:00 - 15:15.

 

Har du spørgsmål til din tilmelding, kontakt venligst Karina Jeppesen, kj@etf.dk.
Har du spørgsmål til arrangementet, kontakt venligst Maj-Brit Beckerlee, mbeckerlee@live.dk