Basiskursus i teoretisk og praktisk anvendelse af Integrated Listening Systems (iLs) (Focus Systems)

iLs er en internationalt anerkendt lyttebehandlingsmetode udviklet af Dr. i Psykiatri Ron Minson. Gennem lytning af specialdesignet musik via høretelefoner foregår en multisensorisk stimulation af (påvirkes) auditive, vestibulære og visuelle modaliteter simultant med motorisk aktivitet.
Torsdag 14. september 2017
09.00
Kulturhuset Islands Brygge3
Islands Brygge 18
2300 København S

 

BEMÆRK! Jf. tidligere udsendte appetizer i december 2016 er kursus Bravo-Leken aflyst og afholdelsesdato er ændret!

Formål og metode

Formålet med behandlingen er at optimere udviklingen af hjernen og dens funktioner, og metoden har påvist dokumenteret positiv effekt for en række målgrupper, eksempelvis for børn og unge med autisme, ADHD og forskellige former for sensoriske bearbejdningsforstyrrelser. 

Metoden kombineres med fordel med ergoterapi, og praktiseres af mange anerkendte ergoterapeuter i USA samt mange andre lande deriblandt Danmark. Metoden har i en årrække været praktiseret på Star Institute i Denver, Co. v/Dr. Lucy Miller.

Hvad handler arrangementet om

Bliv kvalificeret til at inddrage iLs i din ergoterapeutiske praksis på skoler, institutioner og i selvstændig praksis. iLs praktiseres hjemme eller i barnets institution/skole. iLs Focus Series har 4 programmer:
Sensory Motor, Reading and Auditory Processing, Concentration and Attention og Optimal Performance.  

iLs har vist sig at have fremmende udviklingsmæssig effekt på områder som:

 • Motoriske færdigheder
 • Sensorisk bearbejdning
 • Selvregulering
 • Social adfærd
 • Emotionel modulation/regulering
 • Selvbevidsthed
 • Sproglig funktion
 • Læring (eks. læsning, skrivning, stavning, regning, matematisk forståelse).
 • Andre højere kognitive funktioner som ræsonnering, beslutningstagen, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, motivation og kreativitet.
 • Derudover kan iLs fremme fysisk og mental energi, samt indvirke beroligende og afslappende samt reducere frygtsomhed, nervøsitet og ængstelse.

Programmerne kan udføres som led i ergoterapeutisk behandling/konsultativt forløb hjemme eller i barnets institution/skole under din supervision. Kurset indeholder teoretisk grundlag for effekten af iLs, sætter dig i stand til at udvælge det rette program, tilrettelægge forløbet, instruere, vejlede og supervisere undervejs samt evaluere effekt.

Indhold

Se vedhæftede foreløbige program for kurset her. Forbehold tages for mindre ændringer.
Se introduktion til iLs her

Underviser

Dillen Hartley, OT graduated from the University of Pretoria, South Africa, school of Occupational Therapy in 1995 and moved to the USA in 1996. He is co-owner of Advanced Therapy Solutions, Inc, an outpatient Physical and Occupational Therapy practice serving adult and pediatric clients in four locations.

Mr. Hartley has 16 years of clinical experience and is trained in multiple treatment approaches with both adults and pediatrics. Mr. Hartley’s interest expertise is the areas of autism, development disorders, sensory processing disorders, ADHD, ADD and learning disabilities in infants, children and adults. His is trained and experienced in sensory integration, neuromuscular re-education, brain gym, vision therapy, environmental adaptation, Tai-Chi, yoga and technology based treatment approaches. Mr. Hartley serves on the Clinical Advisory Board for Interactive Metronome and has conducted more than 50 certification courses for clinicians using this tool. Mr. Hartley is also a certified trainer in the Integrated Listening System and is frequently asked to present his views and treatment approaches in Occupational Therapy treatment of children internationally

Yderligere information om iLs

På engelsk: (åbner i nyt vindue)
www.integratedlistening.com eller
https://www.facebook.com/IntegratedListening/

På dansk: (åbner i nyt vindue)
http://www.folkeskolen.dk/soeg?q=integrated+listening+system eller
http://integratedlistening.com/

Forudsætninger for at deltage

 • Ergoterapeutisk grunduddannelse.
 • Medlem af EFS Børn og Unge.
 • Autoriserede ergoterapeuter, der ikke er medlemmer af Etf, har ansættelse uden for Ergoterapeutforeningens overenskomst-område, og kan dokumentere medlemskab af den overenskomstbærende fagforening på området. Kontakt venligst kursussekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk eller dir.tlf. 5336 4943 for tilmelding.

Udgifter ifm. med kurset

Der er mulighed for at købe iLs Focus System udstyr, hvilket dog ikke er en forudsætning for deltagelse i kurset. De kursister som ønsker at købe iLs Focus Series behandlingsudstyr, kan med økonomisk fordel forudbestille det inden kurset. Nærmere  vejledning om  samt deadline for bestilling følger  umiddelbart efter 20. juni til alle tilmeldte.

Bestilling af udstyr FØR kurset:
iLs Focus system købt inden kurset og bestilt senest d. 01.08.17:
1295 $ + fragt  : Gældende dagspris gennem FedEx International Priority® estimeret  70- 125 $ pr. sæt (Prisen afhænger af dagspris og af,  hvor mange sæt der bestilles til samlet forsendelse).

200 $ rabat på udstyret for kursister.

Bestilling af udstyr EFTER kurset:
iLs Focus system bestilt senest 2 uger efter kurset:
1395 $ + individuelle fragt omkostninger.

100 $ rabat for kursister.

NB. Der vil skulle påregnes 25 % moms samt toldafgift, som betales via mobile pay på 1. kursusdag, hvorefter udstyret vil blive udleveret.

Tilmelding

Først-til-mølle-princippet for eksisterende medlemmer af EFS Børn og Unge.
Kursister som melder sig ind i EFS Børn og Unge i forbindelse med kursustilmelding, vil få besked efter deadline d. 20.06.17, om de er optagede idet der er fortrinsret for eksisterende EFS medlemmer.

Max. 43 pladser! Forbeholdt ergoterapeuter, men med mulighed for åbning for deltagelse af tale-høre pædagoger og audiologopæder.

Program

Se vedhæftet foreløbigt program for kurset . Forbehold tages for mindre ændringer.

Pris

Kun 1.600 kr. for 2 dage inklusiv forplejning og manual, da der gives tilskud fra EFS Børn og Unge.
Beløbet bliver opkrævet umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb 20. juni 2017 og har en betalingsfrist på 14 dage.

Kursusbevis

Kursusbevis eftersendes af iLs, når kurset er afholdt.